Gå til innhold
Annonse

Mowi: Satt flere rekorder- følger nøye med på koronautviklingen

Hva skjer med koronaviruset? På kort sikt kan det skape vansker for lakseeksporten, men Mowi er ikke bekymret på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Mowi.
Hva skjer med koronaviruset? På kort sikt kan det skape vansker for lakseeksporten, men Mowi er ikke bekymret på lang sikt. Illustrasjonsfoto: Mowi.

Omsetningen ble rekordhøy, men fortjenesten gikk litt ned for Mowi i fjerdekvartal. Nå følger de ekstra med på koronautviklingen.

Annonse

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 112 millioner euro (1 074 millioner euro) i fjerde kvartal 2019. På dette oppnådde de et operasjonelt driftsresultat på 166 millioner euro i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med 213 millioner euro i samme kvartal i 2018.

  • Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 2,12 (2,44) i fjerde kvartal.
  • Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis EUR 1,24 og EUR -0,53 (EUR 2,32 og EUR 1,42).
  • Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 0,79 i kvartalet (EUR 1,25). 

- Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst. Til tross for kortsiktige utfordringer knyttet til koronaviruset er utsiktene for Mowi gode, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

I kvartalsrapporten sin skriver selskapet at styre følger nøye med på utviklingen, og at enhver friksjon i den internasjonale handelen kan potensielt true både Mowi og hele næringen.

Rekordomsetning i 2019

Totalt i 2019 oppnådde Mowi en rekordhøy omsetning på 4 135 millioner euro og et operasjonelt driftsresultat på 721 millioner euro.

Mowi produserte mer laks enn noensinne i 2019. Selskapet slaktet 436 000 tonn for året i sin helhet og 116 000 tonn i fjerde kvartal, sammenlignet med 375 000 tonn for 2018 og 106 000 i samme kvartal.

Forventet slaktevolum for 2020 er uendret på 450 000 tonn.

 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15 000 kollegaer som har bidratt til de gode resultatene, sier Vindheim.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på NOK 2,60 per aksje.

Fôr og VAP

Mowi Feed fikk i Q4 et operasjonelt driftsresultat på EUR 13,8 millioner (EUR 5,8 millioner).

For hele 2019 produserte Mowi 353 000 tonn fôr (348 000 tonn i 2018) i Norge og 52 000 tonn i Skottland.

Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på EUR 15,1 millioner (EUR 38,4 millioner).

Ved Mowis fôrfabrikk i Norge ble det produsert 353 000 tonn i 2019. Foto: Mowi
Ved Mowis fôrfabrikk i Norge ble det produsert 353 000 tonn i 2019. Foto: Mowi
Ved Mowis nybygde fôrfabrikk i Skottland ble det produsert 52 000 tonn i 2019. Foto: Mowi
Ved Mowis nybygde fôrfabrikk i Skottland ble det produsert 52 000 tonn i 2019. Foto: Mowi

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse