Gå til innhold
Annonse

Mowi med årsrapport: Å sikre mat til folk er viktigere enn noen gang

Gjennom oppbyggingen av egen fôrproduksjon jobber Mowi med å bli selvforsynt med alle typer fôr, fra fôr til settefisk og matfisk til fôr til rensefisken. Bildet viser fôrfabrikken i Skottland. Foto: Mowi.
Gjennom oppbyggingen av egen fôrproduksjon jobber Mowi med å bli selvforsynt med alle typer fôr, fra fôr til settefisk og matfisk til fôr til rensefisken. Bildet viser fôrfabrikken i Skottland. Foto: Mowi.

Mowi publiserte onsdag sin integrerte årsrapport for 2019, inkludert bærekraftsrapportering og komplett årsregnskap for 2019.

Annonse

CEO i Mowi, Ivan Vindheim påpeker i den 292 sider lange rapporten at verden nå på tidspunktet for utgivelsen av årsrapporten, står overfor en alvorlig global koronavirus-pandemi.

- For øyeblikket kan vi ikke vite hvordan dette vil ende. Derfor er Mowis visjon med å tilby bærekraftig og sunn mat for befolkningen viktigere nå enn noen gang. Vi er sikre på at verden vil komme seg fra krisen, i mellomtiden må vi alle bidra alt vi kan til å holde Mowis virksomhet gående, samtidig som vi sørger for at våre ansatte er trygge, er statmentet Vindheim har fått med helt på tampen av at rapporten skulle rulles ut.

Nøkkeltall

Fasiten for noen viktige nøkkeltall ble en omsetning i 2019 på 4,31 mrd euro ( 3,81mrd. Euro i 2018).

Driftsresultatet (EBIT) endte på 617 mill euro (925 mrd Euro). Dermed sank driftsmarginen  fra 24 % i 2018 til 15 % i fjor.

Lavere pris, men økte volum

Oppdrettsdelen av EBIT utgjorde 602,2 millioner euro, mot 625,2 millioner euro i 2018. Mowi forklarer nedgangen hovedsakelig med reduserte, oppnådde laksepriser. I tillegg økte kostnadene litt.

- Disse effektene ble delvis oppveid av høyere volum. Volumet høstet økte med 16,1 % fra 2018 til 2019, skriver selskapet i årsrapporten.

Økte kostnader i Norge

Kostnadene ble redusert for selskapets skotske og chilenske aktiviteter mens den økte for Norge og Canada. 

Operasjonelt EBIT for laks av norsk opprinnelse var 485,9 millioner EURO for 2019 sammenlignet med 545,6 millioner euro i 2018.

De økte kostnadene i Norge var i hovedsak relatert til økning i fôrpriser.

Operasjonelt EBIT per kg for laks av norsk opprinnelse ble på 2,04 euro i 2019 sammenlignet med 2,95 euro i 2018.

Ivan Vindheim er CEO i Mowi. Foto: Mowi.
Ivan Vindheim er CEO i Mowi. Foto: Mowi.

Pris- og volumutvikling

Sammenlignet med 2018, påpeker Mowi at referanseprisen for atlantisk laks av Norsk opprinnelse falt med 6,4 % fra de høye nivåene i 2018.

- Vår prisoppnåelse for 2019 lå 2 % over referanseprisen, som er en forbedring fra 2018 da prisoppnåelsen var 3 % under referanseprisen, skriver de.

I motsetning til 2017 og 2018, påvirket kontrakter prisoppnåelsen positivt i 2019. Kontraktsandelen var på 37 % i 2019, mot 39 % i 2018.

Superiorandelen av Mowi-laks som ble slaktet i Norge i 2019 var på 92 % i 2019, mot 91 % i 2018.

Slaktevolumet i Norge 2019 ble på 236 880 tonn sløyd vekt, en økning på 6 453 tonn fra 2018.

Økningen i slaktevolum skyldes økning i både region nord og region sør som følge av større smoltutsett og forbedret biologisk ytelse. I region midt falt slaktevolumene fra 2018 på grunn av biologiske hendelser. Region sør kom seg etter et utfordrende 2018, mens region nord fortsetter den positive utviklingen med rekord høyt slaktevolum.

Kostnader og drift

Den totale kostnaden per kg for laks av norsk opprinnelse slaktet i 2019 økte med 2,0 % sammenlignet med 2018.

Den primære driveren for kostnadsøkningen var fôrkostnader, som var 4 % høyere enn i 2018.

Andre sjøvannskostnader per kg slaktet fisk var 2 % lavere i 2019 enn i 2018, hovedsakelig som et resultat av lavere direkte oppdrettskostnader. Kostnader til reduksjon av lus er fortsatt på et høyt nivå, og litt opp fra 2018, men fremdeles under 2017.

- Vi jobber kontinuerlig for å redusere lusepresset og er engasjert i flere pågående prosjekter relatert til luseforebygging, sier de i rapporten.

Hendelsesrelatert dødelighet i Norge ble estimert til 16,1 millioner EURO i 2019 sammenlignet med 16,7 millioner euro i 2018

Fôr

Mowis norske anlegg produserte 353 310 tonn fôr i 2019 (348 402 i 2018). Dette var rekordhøyt i volum og sørget for at den norske oppdrettsvirksomheten fikk 88 % levert av selskapets eget fôr. Tilsvarende tall i 2018 var på hele 97 %.

Reduksjonen fra 2018 forklares med en avtale med en ekstern fôrleverandør i Norge knyttet til sesongtoppen i tredje kvartal.

Den nye fôrfabrikken anlegget i Kyleakin i Skottland, åpnet i første halvdel av 2019 og produserte 51 883 tonn fôr i andre halvdel av 2019. Dette sikret en 91 % stor selvforsyningsrate i Skottland i fjerde kvartal 2019. Beregnet produksjonskapasiteten er 240 000 tonn for den nye fôrfabrikken i Skottland.

- Som en konsekvens av vår selvforsyningsstrategi på fôr, fortsetter vi å utvikle produktsortimentet, inkludert fôr til fisk i ferskvannsfasen, økologisk fôr og rensefiskfôr, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse