Gå til innhold
Det totale slaktevolumet i Q4 2020 endte på 127 tusen tonn. Foto: Mowi
Det totale slaktevolumet i Q4 2020 endte på 127 tusen tonn. Foto: Mowi

Mowis operasjonelle EBIT ble i fjerdekvartal i fjor kuttet til under en tredjedel, sammenlignet med samme kvartal i 2019.

I en forhåndsmelding skriver Mowi at operasjonell EBIT for Mowi var ca. 49 millioner euro i Q4 2020. Dette er ned fra 166 millioner euro i Q4 2019.

Produksjonskostnad per kilo slaktet var 4.28 euro, en reduksjon fra 4.40 euro i Q4 2019. Produksjonskostnad for tredjekvartal 2020 var 4.23 EURO per kg.

Ebit/KG gjennom verdikjeden var ifølge Mowi ca som følger:

Norge

EUR

  0.75

Skottland

EUR

  1.55

Canada

EUR

  -1.10

Chile

EUR

  -0.50

Irland

EUR

  2.60

Færøyene

EUR

  -0.75

 

 

 

Operasjonell EBIT innen ferdigvare var 35 millioner euro og fôr 14 millioner euro  i Q4 2020.  

Rapportert netto rentebærende gjeld (NIBD) var ca 1 460 millioner euro ved slutten av kvartalet.

Slaktevolum Q4 2020

Det totale slaktevolumet i Q4 2020 endte på 127 tusen tonn. Dette er svakt under de 128,9 tusen tonn Mowi guidet for Q4 i forbindelse med presentasjonen av Q3-resultatene 2020. 

Norge

78.5 tusen tonn

Færøyene

13.0 tusen tonn

Canada

12.5 tusen tonn

Chile

20.5 tusen tonn

Irland

1.0 tusen tonn

Færøyene

1.5 tusen tonn

Totalt

127.0 tusen tonn

Den fullstendige Q4 2020 rapporten vill bli offentliggjort 17. Februar.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?