Gå til innhold
Annonse
Stipendiat Lisa-Victoria Bernhardt har gjort spennende forsøk i forbindelse med ny mulig metode for påvisning av PD-virus. Foto: Veterinærinstituttet.
Stipendiat Lisa-Victoria Bernhardt har gjort spennende forsøk i forbindelse med ny mulig metode for påvisning av PD-virus. Foto: Veterinærinstituttet.

Forsøk med lovende resultater viser at en ny metode har potensial til å erstatte dagens metode for å påvise PD-virus.

Annonse

Resultater fra innledende studier og feltforsøk viser at filtrering av sjøvann har potensial som overvåkingsmetode for PD-virus i oppdrettsanlegg for laks. Årlig blir mellom 100 000 og 200 000 oppdrettslaks avlivet for å bli testet for PD-virus. Ny metode for påvisning av viruset kan hindre at laksen må avlives.

Lovende metode

I prosjektene «Biosikkerhet i fiskeoppdrett» og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å etablere en overvåkingsmetode for påvisning av virus i fiskens miljø – direkte i sjøvann. Som en innledende studie ble det gjennomført et smitteforsøk med PD-virus på post-smolt laks, der virus lot seg påvise i sjøvannsprøver etter at fisken var smittet med SAV3-virus.

Lisa-Victoria Bernhardt, stipendiat ved Veterinærinstituttet, forteller til Kyst.no at det er gjennomført både laboratorieforsøk, smitteforsøk og gjort prøver under sykdomsutbrudd.

- Jeg mener det er en lovende metode.

Stipendiat Lisa-Victoria Bernhardt har testet ut en ny metode for påvisning av PD. Klikk for større bilde. Foto: Veterinærinstituttet
Stipendiat Lisa-Victoria Bernhardt har testet ut en ny metode for påvisning av PD. Klikk for større bilde. Foto: Veterinærinstituttet

Metoden er også blitt benyttet ute i felt på et oppdrettsanlegg med påvist PD, hvor flere sjøvannsprøver ble tatt på forskjellige dybder i en merd. Vannprøvene ble filtrert, og de aller fleste prøvene var positive i RT-qPCR for SAV. Foreløpige resultater fra denne feltstudien viser at filtrering av sjøvann kan bli en ny overvåkingsmetode for forekomst av SAV.

Kyst .no har også snakket med veterinær Paul Midtlyng som etterlyser nye metoder for PD overvåkning

Kostnadseffektiv

Om videre utvikling av metoden lykkes, vil den kunne erstatte dagens omfattende prøvetaking av fisk som krever at et stort antall fisk må avlives. Til sommeren skal Bernhardt med kollegaer gjennomføre feltforsøk av den nye metoden ved flere anlegg for å undersøke om virus kan påvises like tidlig i vann som i fisk, i forbindelse med overvåkingsprogrammet.

- Metoden har potensialet til å bli mer fiskevelferdsmessig og kostnadsmessig effektiv enn metoden som brukes i dag. Fremover skal vi sammenligne vannprøver og fiskeprøver fra felt ved sykdomsutbrudd, for å kunne sammenligne følsomheten med den nye metoden, forteller hun.

Bernhardt vil presentere sine funn under Frisk Fisk-konferansen i Tromsø torsdag 7. februar. 

Les også:
Les også:
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse