Gå til innhold
Annonse

Reiser spørsmål om metodene for dagens PD-overvåkning

Paul Midtlyng er ikke enig med Mattilsynets Elisabeth Wilmann. Foto: Harrieth Lundberg
Paul Midtlyng er ikke enig med Mattilsynets Elisabeth Wilmann. Foto: Harrieth Lundberg

Veterinær Paul Midtlyng stiller seg kritisk til Mattilsynets pålagte bruk av qPCR i sykdomsfrie områder.

Annonse

I en artikkel publisert i Norsk Veterinærtidsskrift mener artikkelforfatterne at dagens PD-forvaltning må endres, og kommer med en anbefaling til en ny PD-strategi. De samme artikkelforfatterne påpeker også i denne artikkelen at dagens metodikk for screening for PD er lite kostnadseffektiv og anbefaler fra sin side bruk av serologiske analyser.

Mattilsynet ved Elisabeth Wilmann kommenterte denne artikkelen og påpekte til Kyst.no at de heller ikke er fornøyd med dagens situasjon. Hun sa samtidig at den nye forvaltningsstrategien har resultert i at det ennå ikke er påvist PD i området nord for Buholmråsa fyr etter februar 2018. Videre sa Wilmann i sitt tilsvar til Paul Midtlyng at dagens overvåkningsregime er fastsatt i samarbeid med Veterinærinstituttet og at dages metodikk (qPCR) er bedre.

Unødvendig kostbar

I en kommentar til Kyst.no sier Midtlyng at han ikke er overbevist om at bruk av qPCR er den beste metoden for å overvåke PD-virus, særlig i Nord-Norge.  I følge Midtlyng må Nord-Norge regnes som fri for PD-virus og han stiller seg kritisk til Mattilsynets pålagte bruk av qPCR som diagnostikk-verktøy fra Svenskegrensa til Jakobselv. Midtlyng mener at metoden er unødvendig kostbar å bruke i områder som er fri for infeksjon.

- Her har Mattilsynet gitt en «lisens til å trykke penger» til testings-industrien. Et åpenbart alternativ er å undersøke blodprøver fra slaktefisk med såkalt nøytralisasjonstest. Slike prøver viser et «fotavtrykk» dersom fisken har vært igjennom en PD-infeksjon, og kan gi langt bedre nytte-kostnad enn PCR-testingen som foregår nå.

Ønsker ny gjennomgang

Det kan ta mellom 3 -4 uker etter en fisk blir smittet til man får tilslag på qPCR i prøver fra hjertespissen.

- Et alternativ er å bruke blodprøver som kan påvise virus i omløp allerede 1 uke etter smitte, og hvor man kan påregne økende antistofftiter fra og med 4 uker etter smitte.  Nøytraliserende antistoffer holder seg dessuten lengre enn virusmengden i hjertemuskulaturen, sier Midtlyng, som ønsker en ny gjennomgang av hvilken metode som egner seg best for å overvåke PD i dagens situasjon.

-  Nøytraliserende antistoffer er vanligvis et tegn på at et dyr er godt beskyttet mot infeksjon. Dersom vaksinering mot PD kan gi nøytraliserende antistoffer i blodet, er det virkelig håp om å trenge PD tilbake. Da har vi en «game-changer», sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse