Gå til innhold
Annonse
Flere oppdrettere har tatt i bruk Midt-Norsk-ringen etter at NorseAqua-gründer Lars Berg-Hansen (til venstre) og produktutvikler Martin Munkeby presenterte teknologien under fjorårets AquaNor. Nå skal FHF gå vitenskapelig til verks for å dokumentere effekt og økonomi. Foto: Eystein Fiskum Hansvik.
Flere oppdrettere har tatt i bruk Midt-Norsk-ringen etter at NorseAqua-gründer Lars Berg-Hansen (til venstre) og produktutvikler Martin Munkeby presenterte teknologien under fjorårets AquaNor. Nå skal FHF gå vitenskapelig til verks for å dokumentere effekt og økonomi. Foto: Eystein Fiskum Hansvik.

I løpet av året skal et forskningsprosjekt finansiert av FHF dokumentere hvor miljø- og kostnadseffektiv Midt-Norsk-ringen er.

Annonse

I 2018 skal et FHF-prosjekt dokumentere effektene knyttet til både lus, fiskevelferd og økonomi ved bruk av Midt-Norsk-ringen. Teknologien er utviklet og patentert av Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) for å bedre vannmiljøet i oppdrettsmerder. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bevilget 3,21 millioner kroner til å dokumentere hvor effektiv Midt-Norsk-ringen er. Prosjektet skal være sluttført senest i mars 2019.

– FHF-prosjektet skal tallfeste lusebeskyttelsen Midt-Norsk-ringen gir, dokumentere hvordan teknologien påvirker fisken og vurdere biologiske nytteeffekter. Samtidig skal prosjektet beregne den økonomiske effekten Midt-Norsk-ringen gir oppdretteren, sier produktutvikler Martin Munkeby i NorseAqua i en pressemelding.

Luftbobler trekker med seg friskt vann fra dypet og bedrer vannmiljøet i øvre vannlag. Dette gjør det mulig å beholde skjørtene på i perioder der kritiske oksygenforhold normalt sett vill tvunget lokaliteten til å fjerne eller heve skjørtene og risikere lusepåslag. Illustrasjon: NorseAqua.
Luftbobler trekker med seg friskt vann fra dypet og bedrer vannmiljøet i øvre vannlag. Dette gjør det mulig å beholde skjørtene på i perioder der kritiske oksygenforhold normalt sett vill tvunget lokaliteten til å fjerne eller heve skjørtene og risikere lusepåslag. Illustrasjon: NorseAqua.

Vitenskapelig dokumentasjon

Selskapet produserer i dag Midt-Norsk-ringen på lisens fra patenteier MNH. Flere norske oppdrettere har allerede tatt teknologien i bruk, og rapporterer om gode resultater.

– Likevel er det viktig for oss å få kundeopplevelsen vitenskapelig dokumentert, sier Munkeby.

Både patenteier MNH og Måsøval Fiskeoppdrett AS er med på den vitenskapelige uttestingen av Midt-Norsk-ringen. På tre lokaliteter hos hvert selskap skal lusepåslag, vannmiljø og fiskehelse dokumenteres og måles opp mot kontrollmerder med skjørt. Veterinærhøgskolen NMBU, Aquamedic AS og Aquaanlytics AS deltar med vitenskapelig kompetanse.

– Merdene overvåkes også med tanke på sykdom og dødelig, samt registrering av vannmiljø i og utenfor merdene, forteller Munkeby.

Slik virker boblene

Idéen til Midt-Norsk-ringen kommer opprinnelig fra Frank Øren, produksjonssjef hos MNH. Konseptet blåser trykkluft ned i en ring med dyser, som senkes 20-40 meter ned i merdene. Når boblene stiger, bidrar de til å løfte dypvann opp mot overflaten. Dette er spesielt gunstig ved bruk av luseskjørt.

Patenteier MNH gjør gjennom lisensavtalen med NorseAqua teknologien tilgjengelig for hele oppdrettsnæringen. Oppdrettere som tar i bruk Midt-Norsk-ringen bidrar samtidig til MNHs fond for teknologiinvesteringer for utvikling av havbruksnæringen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse