Gå til innhold
Annonse
Jonas Jonasson, administrerende direktør i Stofnfiskur studerer triploid rogn i inkubatorer. Foto: Salmobreed.
Jonas Jonasson, administrerende direktør i Stofnfiskur studerer triploid rogn i inkubatorer. Foto: Salmobreed.

- Det er flere markedsmessige utfordringer med triploid-rogn, med tanke på alt som har vært knyttet til denne typen fisk/rogn omtalt i media og fra Mattilsynet, sier Birgitte Sørheim, markedsdirektør i Salmobreed/Benchmark Breeding and Genetics.

Annonse

Selskapet sier til kyst.no at de ser en nedgang i salg av denne typen rogn i år, i forhold til i fjor.

- Vi har forståelse for at noen oppdrettere er litt avventende når de ikke vet om de kan sette ut smolten sin i neste omgang og all usikkerheten knyttet til dette, forklarer markedsdirektør Birgitte Sørheim.

Birgitte Sørheim. Foto: Salmobreed.
Birgitte Sørheim. Foto: Salmobreed.

Les også: Lanserer rogn med høyere resistens mot ILA

Triploid-møter

- Vi har kunder som har denne typen fisk i anlegg nå, og vi har nylig arrangert det vi kaller triploid møter hvor vi samler aktørene og fôrselskap, fiskehelsetjenester og forskere. Der deler vi informasjon og erfaringer. Da får vi gjennomført «best practice» av de som kjøper hos oss i alle fall, påpeker hun.

Selskapet sier de føler det er svært viktig at denne informasjonen blir delt.

Rudi Ripman Seim. Foto: Salmobreed.
Rudi Ripman Seim. Foto: Salmobreed.

- En ting er jo å kjøpe rogn og få den levert på døren med rett kvalitet, en annen ting er slik vi gjør det. Der vi følger kundene opp i alle ledd i produksjonen. Dette gjør vi både for å dokumentere våre produkter og for å utveksle kunnskap i og rundt produksjonen, sier Rudi Ripman Seim, FoU og teknisk sjef i Salmobreed.

- På nye teknologier og produkter er det spesielt viktig å dokumentere, som f.eks. med triploid. Der hvor mye er ukjent, kobler vi det som skjer hos våre kunder til forskningen. Er det relevante problemstillinger med ukjente svar, så gir dette opphav til nye FoU prosjekter, utdyper han.

De som satser på triploid i Norge er de som har de såkalte grønne konsesjonene, og de som har FoU-konsesjoner.

- Det var jo hos Grieg Canada for eksempel en forutsetning for at de fikk importere materiale fra Norge, at de importerte steril, triploid rogn. For å unngå nettopp dette med rømming og spre fremmed materiale. Det kan dukke opp slike muligheter i andre demografiske område, men det vet vi ikke sikkert, konstaterer Birgitte Sørheim.

(Teksten fortsetter under illustrasjonen)

Forklaring på hva er triploid. Illustrasjon: Salmobreed.
Forklaring på hva er triploid. Illustrasjon: Salmobreed.

Avventende marked

Administrerende direktør Jan-Emil Johannessen sier det er et litt avventende marked for øyeblikket.

- Det er jo de som har disse grønne konsesjonene som investerer. Vi er absolutt en kompetanseleverandør og gjør mer enn bare å levere rogn, men vi ser en avventende holdning i forhold til triploid fra oppdretterne, sier Johannessen til kyst.no.

Administrerende direktør Jan-Emil Johannessen. Foto: Salmobreed.
Administrerende direktør Jan-Emil Johannessen. Foto: Salmobreed.

Selskapet sier at de ser at fisken/rognen krever litt annen håndtering fra oppdretterne og ser at den stiller andre krav til temperatur og fôring blant annet.

Jonas Jonasson, administrerende direktør i Stofnfiskur studerer triploid rogn i inkubatorer. Foto: Salmobreed.
Jonas Jonasson, administrerende direktør i Stofnfiskur studerer triploid rogn i inkubatorer. Foto: Salmobreed.

- Mye av den utviklingen som må skje videre med triploid er i de neste leddene, men vi må selvsagt sikre at våre rutiner er så gode som mulige og gjøre de rette analysene, sier Birgitte Sørheim videre.

Islandsk leverandør leverer triploid

Salmobreed har oppgjennom årene levert mye triploid rogn, som de i hovedsak produserer på Island hos sitt søsterselskap Stofnfiskur.

Stofnfiskur leverer en rekke spesialprodukter som økologisk rogn, triploid rogn og all-female rogn. Disse produktene tilbys til norske kunder gjennom Salmobreed.

- Grunnen til dette er Stofnfiskur sin lange erfaring med produksjon av triploid som igjen gir høy kvalitet på produktet, sier Rudi Ripman Seim til kyst.no. 

Salmobreed ble sammen med søsterselskapet Stofnfiskur kjøpt av Benchmark Holdings i 2014, som et ledd i konsernets strategi for vekst innenfor avl og genetikk.

- Hver eneste batch med triploid rogn kommer med et analysesertifikat for andel triploide, slik at kundene våre kan dokumentere at det faktisk er 100 % triploid rogn som er i produksjonen. Her er vi eneste leverandør som gjør dette og det gir kundene våre en sikkerhet i at vi faktisk produserer steril fisk. Vi kan levere alle egenskaper som triploid på lik linje med diploid, legger han til.

Bilde viser utstyret Stofnfiskur bruker for trykkbehandling av rognen for triploidisering. Foto: Salmobreed.
Bilde viser utstyret Stofnfiskur bruker for trykkbehandling av rognen for triploidisering. Foto: Salmobreed.

Fakta om triploid rogn:

  •  Triploid fisk har tre kromosomsett (to fra mor og ett fra far), mens vanlig diploidfisk har to kromosomsett (ett fra hver av foreldrene). Kromosomer er genmaterialet i cellene som er bygget opp av DNA. Ett DNA-molekyl som er kveilet opp kalles et kromosom.
  • Triploid fisk er steril og hvis denne fisken rømmer vil den ikke kunne formere seg med vill fisk.
  • Triploidisering er foreløpig den eneste praktisk tilgjengelige metoden for å sterilisere oppdrettsfisk. Dette gjøres ved å utsette rognen for høyt trykk rett etter befruktning.
  • Produksjon av steril fisk har økt ettersom de grønne miljø-konsesjonene har blitt tatt i bruk.
  • Triploid rogn kan selekteres for både tilvekst, kvalitet og sykdomsresistens. (Fakta: Mattilsynet/Salmobreed)

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse