Gå til innhold
Annonse
Geir Ove Ystmark mener at Norsk Industri ikke har fulgt med i timen. Foto: Sjømat Norge.
Geir Ove Ystmark mener at Norsk Industri ikke har fulgt med i timen. Foto: Sjømat Norge.

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge sender et felles innspill til forhandlingene om Stadsbudsjettet 2017. Bakgrunnen er at det gjennom media er kommet signal om at en ønsker å innføre en ny flat C02-avgift.

Annonse

- En slik økning vil gi økning i drivstoffavgiftene for fiskeflåten på ca 225 millioner kroner. Vi risikerer at flåten må bunkre i utlandet og dermed øker risikoen for at også råstoff landes i utenlandske havner, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag Otto Gregussen og adm.dir i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, det skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

- Havbruksnæringen blir ikke like berørt som fiskeriene. Vi kan oppleve en viss økning i fiskefôrkostnadene. Det vil bidra til økte kostnader for fôringredienser. Fiskemel- og fiskeoljeproduksjonen vil bli rammet, både av økte avgifter på fiske og også på egen produksjon. Det er her internasjonal konkurranse slik at norske aktører kan få svekket konkurransekraft målt mot fiskemel- og fiskeolje fra andre land. I tillegg kan fiskefôrproduksjonen i Norge få økte kostnader hvis det driftes med fyringsolje, sier Geir Ove Ystmark

Les hele innspillet her.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse