Gå til innhold
Annonse
Administrerende Direktør. Inge Berg Nordlaks. Foto Nordlaks.
Administrerende Direktør. Inge Berg Nordlaks. Foto Nordlaks.

- Det er tøft å drive lønnsomt i et høykostnadsland som Norge. Skal havbruksnæringen utvikle seg på en bærekraftig måte, er det nødvendig med betydelige investeringer i forskning og innovasjon. Det er derfor svært positivt og ikke minst fremsynt at regjeringen i dag legger frem «Forskrift om endring av laksetildelingsforskriften», og samtidig offentliggjør kriteriene for de nye utviklingskonsesjonene, skriver administrerende direktør Inge Berg i Nordlaks.

Annonse

I en pressemeldingen skriver Berg at gjennom disse bidrar regjeringen til at næringen selv i enda større grad enn tidligere får mulighet til å utvikle seg for fremtiden.

- Dette fortjener honnør. Regelverket har så langt i liten grad gjort det attraktivt å legge store ressurser ned i fremtidens teknologi og driftsformer. Det er utfordrende økonomisk å bruke vanlige matfiskkonsesjoner til forskning da dette gjerne gir et kostnadsnivå langt høyere enn konkurrentens. Med de nye utviklingskonsesjonene vil dette endre seg, og noen av oss vil kunne få mulighet til utvikle ny teknologi til beste for hele havbruksnæringen.

- Nordlaks har over lang tid arbeidet med et omfattende og innovativt prosjekt som vi tror vil kunne bidra til å løse mange av de utfordringer vi har i næringen. Søknaden vår vil være klar til innsending i løpet av kort tid. Dette er et prosjekt som ikke er gjennomførbart uten utviklingskonsesjoner, mener direktøren.

Berg mener Nord-Norge er Norges viktigste region for sjømat, og det er viktig at regjeringen satser på utvikling i Nord.

- I samarbeid med nordnorske fagmiljøer ser vi nå en ny mulighet til å bidra til å utvikle havbruksnæringen i landsdelen videre, melder Nordlaks.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse