Gå til innhold

Fjoråret ble svært godt for Nordlaks - regner med noe alge-nedtur i år

I 2018 var det byggestart for den første Havfarmen. Illustrasjon: Nordlaks.
I 2018 var det byggestart for den første Havfarmen. Illustrasjon: Nordlaks.

Nordlaks fikk riktignok noe lavere salgsinntekter og høyere driftskostnader i fjor enn året før, men på grunn av brønnbåtsalg og lavere finanskostnader hovedsakelig på grunn valuta ble årsresultatet likevel høyere enn i 2017. Nå kan algeoppblomstringen forpurre litt på årets resultat.

I en pressemelding skriver de at Nordlaks-konsernet hadde driftsinntekter på 2,957 milliarder kroner i 2018, og oppnådde et resultat før skatt på 1,152 milliarder kroner. Resultat før skatt utgjør dermed ca. 39 % av inntektene.

Nordlaks hadde en skattekostnad på 220 millioner kroner, og årsresultatet ble dermed 931 millioner kroner.

- Resultatet overføres til egenkapitalen i selskapene, heter det.

Konsernets salgsinntekter ble redusert i 2018 med 123 millioner kroner til 2,788 milliarder kroner. Driftskostnadene på sin side økte med 112 millioner kroner til 1,770 milliarder kroner.

Valutaeffekter samt en regnskapsmessig positiv effekt av salget av brønnbåten "Bjørg Pauline" bidro til at årsresultatet likevel ble 99 millioner kroner høyere i 2018 enn i 2017.

- Nordlaks oppnådde et svært godt økonomisk resultat også i 2018. Det var noe lavere salgsinntekter og høyere driftskostnader, men på grunn av brønnbåtsalg og lavere finanskostnader hovedsakelig på grunn valuta ble årsresultatet likevel høyere enn i 2017. Vi ser at både Nordlaks og resten av havbruksnæringen år for år har redusert produktivitet og økte kostnader, men på grunn av stadig høy etterspørsel etter våre produkter klarer vi likevel å skape et godt resultat, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Nordlaks Oppdrett AS hadde en omsetning på 2,611 milliarder kroner og et årsresultat på 837 millioner kroner.

- På grunn algeoppblomstringen i vår har Nordlaks tapt mye av fisken som skulle slaktes fra november i 2019, så det blir neppe en oppgang i mengden slaktet fisk inneværende år, fortsetter Welde.

Investeringene fortsetter

I året som selskapet har lagt bak seg var det byggestart for den første Havfarmen og god fremdrift i byggingen av det nye smoltanlegget på Innhavet i Hamarøy. I forrige uke var det stålkutteseremoni for den andre av to nye brønnbåter som Nordlaks har bestilt, og oppdrettsselskapet mottar i år blant annet to nye oppdretts- og servicebåter fra Grovfjord Mek. Verksted.

- Totalt vil Nordlaks investere mellom 4 og 5 milliarder kroner i utvikling av ny teknologi og nye produksjonsmetoder. I år vil vi ta en beslutning om utvidelse av fabrikken på Børøya, smoltanlegget på Innhavet blir ferdigstilt, og i 2020 blir den første av to Havfarmer samt den første av to brønnbåter levert til oss. Resultatene fra 2018 styrker egenkapitalen i selskapene hvor disse investeringene gjøres. De gode årene vi har lagt bak oss er helt avgjørende for at vi skal klare å ta nye steg i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og av selskapet vårt, sier Welde.

Styret har ikke satt av penger til utbytte i 2018.

Nordlaks Smolt sitt nye settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy. Foto: Nordlaks.
Nordlaks Smolt sitt nye settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy. Foto: Nordlaks.

Har du en sak du
vil tipse oss om?