Gå til innhold
Annonse
NAMSOS vedringen på oppdrag. Foto: NTS.
NAMSOS vedringen på oppdrag. Foto: NTS.

NTS ser store muligheter for oppdrett på Island, og har gjennom sitt nyoppkjøpte selskap Fiskeldi, søkt om tillatelser som vil kunne øke produksjonen fra dagens 1500 tonn til hele 54 000 tonn laks. I fjor oppnådde hele laksenæringen i landet et produksjonsvolum på 8000 tonn.

Annonse

NTS ASA («NTS») inngikk første oktober avtale om kjøp av ca. 45,18 % av aksjene i det islandske oppdrettselskapet Fiskeldi Austfjarda hf.

NTS sitt heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS eier fra før ca. 16,88 % av aksjene i Fiskeldi, noe som betyr at konsernet etter gjennomføring av annonserte kjøp vil sitte på 62,06 % av aksjene i det islandske selskapet.

Les også: NTS kjøper seg opp i havbruksselskap på Island

- Transaksjonen gir grunnlag for potensiell vekst i NTS-  konsernets samlede oppdrettsvirksomhet samt muligheter for vekst i NTS - konsernets andre virksomhetsområder som støtter opp om oppdrettsvirksomhet. Dette vil naturlig være brønnbåtvirksomhet, servicebåtvirksomhet og frakt, melder konsernet i en utvidet børsmelding.

54 000 tonn

Fiskeldi ble stiftet i 2012, og driver med saltvannsoppdrett av laks og ørret på Island. Selskapet er et av to oppdrettsselskaper som driver løpende virksomhet på østkysten av Island.

De opplyser også at Fiskeldi ved utgangen av 2016 hadde 21 ansatte i virksomheten. Per i dag har de også tildelt et konsesjonsvolum på (årlig produksjon red. anm.) 11 000 tonn laks, og har inne søknader med mål på å oppnå en årlig produksjon på 34 000 - 54 000 tonn på lengre sikt.

På tross av et eksisterende konsesjonssvolum på 11 000 tonn, slaktet de i fjor bare nær 1 500 tonn, og oppnådde en omsetning på drøye 10.5 millioner amerikanske dollar.

Selskapet eier også 50 % av aksjene i settefiskprodusenten Ishtor ehf på Island, og 50 % av aksjene i  islandske prosesseringsselskapet Búlandstindur ehf.

Daglig leder er Tordur Tordarson, produksjonsleder Jonatan Tordarson, og arbeidende styreleder er Gudmundur Gislason. Disse eier også alle aksjer i Fiskeldi. Øvrige styremedlemmer er Torbjørn Gjelsvik, Halle Ragnar Sivertsen, Einar Tor Sverrisson og Carl-Erik Arnesen.

Kontant i første omgang

Kjøpesummen for aksjene er satt til  maksimalt 294 millioner norske kroner dersom man får tildelt konsesjoner for produksjonsvolum på ytterligere 24 000 tonn eller høyere. Prisen vil øke lineært i forhold til tildelt konsesjonsvolum over 10 år. Per inngåelse av avtalen ble pris satt til 73,5 millioner norske kroner, og dette skal betales på  gjennomføringsdato som er estimert til ca. åtte uker fra meldingen

-  Betalingen ved gjennomføringen, planlegges finansiert med egenkapital og fremmedkapital, skriver de.

- I tillegg er deler av kjøpesummen gjort  betinget av utsett av laks i minimum to fjorder på Island,  dette for å sikre god biologi.

Videre kan NTS velge å gjøre opp hele eller deler av kjøpesummen i aksjer, ved tildeling av økte konsesjonsvolumer.