Gå til innhold
Annonse
NTS satt igjen mend et pent overskudd, men usikkerhet knyttet til koronaviruset gjør at de anbefaler et utbytte redusert med en tredjedel av det opprinnelig tenkte. Illustrasjonsfoto: NTS.
NTS satt igjen mend et pent overskudd, men usikkerhet knyttet til koronaviruset gjør at de anbefaler et utbytte redusert med en tredjedel av det opprinnelig tenkte. Illustrasjonsfoto: NTS.

Styret i selskapet foreslår utbytte på kr 1,00 per aksje.  Det er mindre enn først tenkt.

Annonse

Salg av to brønnbåter i forrige periodes fjerdekvartal (2018) samt lavere salgsvolum for laks enn fjoråret er med på å forklare hvorfor regnskapstallene var noe svakere for NTS i Q4 2019. Det skrev vi da NTS fremla sitt fjerdekvartalsrapport med forreløpige tall i for hele året 2019 den 26. februar i år. 

Da meldte de også at styret hadde vedtatt et utbytte på 1,50 kr. per aksje.

Nå kommer de med den endelige årsrapporten

- Det er ingen vesentlige endringer i regnskapet sammenlignet med foreløpige tall for 2019 som ble offentliggjort sammen med resultat for 4. kvartal 2019, skriver de der.

  • Konsernets samlede driftsinntekter for 2019 utgjør kr 1 677,2 mill. mot kr 1 523,3 mill. i 2018.
  • Driftsresultatet endte på kr 400,9 mill. mot kr 570,7 mill. i 2018.
  • Desultat før skatt per 31.12. endte på kr 365,6 mill. mot kr 535,0 mill. i 2018.
  • Årsresultatet ble på303 mill. kr mot 466 mill kr i 2018

Men det er likevel en vesentlig endring i hvordan overskuddet skal fordeles.

- Styret har besluttet å foreslå overfor generalforsamlingen at ordinært utbytte endres til kr 1,00 per aksje for 2019, skriver selskapet i en børsmelding.

Utbyttet endres fra kr 1,50 til kr 1,00 som følge av usikkerhet knyttet til virkningene av koronaviruset.

Ordinær generalforsamling i NTS ASA vil bli avholdt 13. mai 2020, og aksjen vil bli notert eksklusive utbytte 14. mai 2020.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse