Gå til innhold
Annonse

Ny analyse: Så mye areal kreves om man flytter alt på land

Illustrasjon/ visualisering: Nagelld.no.
Illustrasjon/ visualisering: Nagelld.no.

En ny analyse viser at det er større kostnader og risiko forbundet med produksjon av både matfisk og stor-smolt på land. Analysen har også beregnet arealbehovet.

Annonse

Analysen ble ledet av NTNU i Ålesund ved professor Trond Bjørndal i samarbeid med Sintef Ocean og SNF, og har studert mulige konsekvenser ved å flytte eksisterende og fremtidig produksjon av laks til lukka landbaserte system, samt ved utbygging av kapasitet for storsmoltproduksjon til påvekst i sjø. Studien har vært finansiert av FHF med ca 2,4 millioner kroner.

Kostnader og arealbehov er betydelig

Matfisk

Ved en total produksjon av 1,3 mill. tonn matfisk og en produksjonskapasitet på 10 000 tonn per år per anlegg (130 anlegg), viser analysene at en overgang fra merdbasert til landbasert oppdrett kan få følgende estimerte konsekvenser: 

- RAS: arealbehov på land - 11 700 mål, arealbehov i sjø – 4 238 km2, vannforbruk - 0,520 milliarder kbm/år,

- Gjennomstrømming med gjenbruk: arealbehov på land - 8 288 mål, arealbehov i sjø - 2 438 km2, vannforbruk - 33,7 milliarder kbm/år.

Produksjonskostnad er estimert til 43,60 kr per kg. Til sammenligning er kostandene for sjøbasert oppdrett estimert til kr 30,60 pr kg.  Risiko innen landbasert oppdrett er stor. Det er mulig å investere i teknologi som vil redusere risiko, men det vil samtidig gi økte kostnader.    

Settefisk

Ved en total produksjon av settefisk på 340 mill. stk. per år med snittvekt på 0,5 kg i RAS-anlegg med årlig kapasitet på 3 000 tonn per år (57 anlegg), viser analysene følgende estimerte konsekvenser:

- RAS:arealbehov - 612 mål, arealbehov i sjø - 1 148 km2, vannforbruk - 68 millioner m3/år.

Matfisk på land dyreste alternativ

Matfisk på land gir i analysene den største produksjonskostnaden med kr. 43,60 kr/kg (se tabell under), mens produksjon i lukket merd i sjø har 37,90 kr/kg. De andre analyserte alternativene, påvekst av 100-g smolt med fem avlusinger, 500-g smolt med tre avlusinger, 1 000-g smolt med to avlusinger og bruk av lukket og åpen merd i kombinasjon ga med de forutsetningene som ble benyttet, produksjonskostnader som varierer mellom kr. 31,30 – 32,60, mens en for 100-g smolt med 10 avlusinger er oppe i 33,80kr/kg.

Har du lyst å dele en nyhet eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse