Gå til innhold
Annonse

Ny avtale styrker handels- og investerings-samarbeidet med India

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen og departementsråd Anup Wadhawan i Indias Nærings- og industridepartement skrev under avtalen. Foto: NFD
Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen og departementsråd Anup Wadhawan i Indias Nærings- og industridepartement skrev under avtalen. Foto: NFD

Tirsdag signerte norske og indiske myndigheter en avtale om å etablere et norsk-indisk dialogforum for handel og investeringer. Økt handel vil gi flere jobber og verdiskaping i begge land.

Annonse

India er et stort marked med mange muligheter for norske bedrifter. Handelen mellom Norge og India er foreløpig begrenset. Det arbeides nå målrettet for å legge til rette for mer handel og økonomisk samarbeid mellom de to landene.

– Med denne avtalen får vi en fast møteplass med indiske myndigheter, hvor vi kan ta opp muligheter og utfordringer norske bedrifter møter i det indiske markedet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. 

Forhandler om frihandelsavtale

Arbeidet med å få på plass dialogen har pågått siden 2007, og har flere ganger blitt utsatt på grunn av valg og andre prosesser i India og Norge. Formålet er å fremme investeringer og gjensidig handel med varer og tjenester mellom Norge og India. Ambisjonen er årlige møter. Fra indisk side var det departementsråd Wadhawan i Indias Nærings- og industridepartement som signerte avtalen, og fra norsk side var det statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Norske bedrifter opplever handelshindre i India. For eksempel har CG Rieber hatt 6 konteinere med skummetmelkpulver stående fast på grensen i snart et år, uten å få det inn i landet. Denne og tilsvarende saker vil kunne tas opp i dialogforumet.

– Vi er glade for å ha fått dette på plass, og ser frem til å komme i gang med møtene, forhåpentligvis i løpet av 2019. Fra norsk side vil vi vektlegge budskapet om at stabile og forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for å tiltrekke norsk bedrifter til ethvert marked, sier Røe Isaksen.

Han opplyser at tema som næringslivet selv spiller inn vil bli tatt opp i møtene med indiske myndigheter.

Offisielt besøk

Regjeringen prioriterer forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA-landene (Norge, Sveits, Island og Liechtenstein) og India. En frihandelsavtale vil gi mer forutsigbarhet, og næringslivet vil få et godt grunnlag for å drive business. Dialogforumet er et viktig skritt på veien.

Statssekretær Bjarmann-Simonsen er i India som del av statsminister Solbergs delegasjon under hennes offisielle besøk i New Delhi på invitasjon fra statsminister Modi. Statsministeren ledsages under besøket av en betydelig næringslivsdelegasjon.

– Det er gode nyheter når så mange som 140 representanter fra norsk næringsliv deltar på turen, og at mer enn 500 representanter fra indisk næringsliv deltok på næringslivsseminaret mandag. Dette lover bra for videre norsk-indisk samarbeid, sier Røe Isaksen.

Fakta: Norge - India:

  • Dialogforum for handel og investeringer etableres ved signeringen av Terms of Reference mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Indias Nærings- og industridepartement i New Delhi 8. januar 2019.
  • Dialogforumet blir en regelmessig, praktisk møteplass der de to departementene vil jobbe for å legge til rette for økt handels- og investeringssamarbeid mellom landene.
  • EFTA-landene og India forhandler om en frihandelsavtale som vil bidra til økt handel og bedre rammevilkår for eksportører. Norge prioriterer forhandlingene.
  • Handel i varer mellom Norge og India per november 2018 var verdt 6,4 milliarder kroner. Det er en økning på 7,5 prosent fra samme periode året før.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse