Gå til innhold
Annonse
Borghild Hillestad, genetikksjef i Salmobreed. Foto: Salmobreed
Borghild Hillestad, genetikksjef i Salmobreed. Foto: Salmobreed

- Dr. Borghild Hillestad vil fra og med første januar 2016 overta det daglige ansvaret for selskapets genetikk, skriver Salmobreed i en pressemelding.

Annonse

-Det er med stor iver og lyst jeg nå overtar rollen som genetikkansvarlig. Med en fortid i husdyravl og en doktorgrad i avl og genetikk, har jeg selvsagt mine tanker og ideer om hvordan vi best kan videreføre et bærekraftig avlsarbeid, og samtidig maksimere den genetiske responsen, forteller Dr. Borghild Hillestad.

- Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet til min forgjenger, Dr. Håvard Bakke, og videreutvikle prosjektene vi allerede er godt i gang med. Mitt mål er at SalmoBreed alltid skal være i front på genomisk utvikling. Det skal vi lykkes med gjennom egen kompetanse og et stort team med genetikere fra vårt søsterselskap Akvaforsk Genetics Center og i samarbeid med Nofima og andre forskningsmiljø , sier Hillestad meldingen.

-For oss er det viktig å ta i bruk ny teknologi og kunnskap på et tidlig stadium dersom det er hensiktsmessig. Dette for å kontinuerlig forbedre vår avl av robust og bærekraftig fisk, med høy tilvekst og god filetkvalitet. Av den grunn holder vi oss oppdatert, bygger relasjoner og er proaktive i genetikkmiljøet, avslutter Hillestad.

Hillestad overtar ansvaret fra Dr. Håvard Bakke som etter nyttår går over i en nyopprettet stilling som Business Development Director. Håvard Bakke vil bruke sin kompetanse, erfaring og store kontaktnettverk til å jobbe med ulike prosjekter både internt eksternt - med kunder, leverandører, produsenter og forskningsinstitusjoner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse