Gå til innhold
Annonse
Fabrikksjef Eskil Laukvik (til venstre) hos SinkabergHansen og Ola H. Strand, representant for BluWrap i Norge, ved paller pakket etter den aktuelle metoden til BluWrap. Foto: Tom Lysø.
Fabrikksjef Eskil Laukvik (til venstre) hos SinkabergHansen og Ola H. Strand, representant for BluWrap i Norge, ved paller pakket etter den aktuelle metoden til BluWrap. Foto: Tom Lysø.

På lag med amerikanske BluWrap og NTNU og Kystlab-PreBIO nasjonalt har SinkabergHansen fått gode svar innen forlenget holdbarhet på fersk laks. Omfattende tester åpner gode perspektiv for både miljøvennlige transportløsninger, samt redusert matsvinn og økt holdbarhet, skriver SinkabergHansen i en pressemelding.

Annonse

Gjennom omfattende testing dokumenteres det at fersk laks holdt 20 dager i BluWrap sitt system for naturlig konservering, var direkte å sammenligne med fersk laks holdt tre dager på is etter slakting.

I testene ble både mikrobiologiske, sensoriske, fysiske og kjemiske faktorer målt og sammenlignet mellom de to ulike formene for oppbevaring. Ifølge resultatene, som BluWrap med hovedkontor i San Francisco nå presenterer i det amerikanske markedet, åpnes det for flere svært interessante perspektiv, skriver selskapet i en pressemelding.

Miljøvennlig transport

Et avgjørende moment for BluWrap er at deres teknologi med naturlig konservering av protein åpner for vesentlig mer miljøvennlig transport av ferske matvarer. I dette tilfellet laks. Videre er det ikke bare BluWrap som ser at Norge, i likhet med andre land, trenger mer miljøvennlige og delvis også tryggere transportløsninger for store kvantum matvarer over lange avstander.

Toppsjef Mark Barnekow i BluWrap har klokkertro på potensiale og betydning av selskapets patenterte metode for å opprettholde kvalitet og ferskhet hos ubehandlet, ikke fryst, laks. Ved bordet Svein-Gustav Sinkaberg (til venstre) og Ola H. Strand. Foto: Tom Lysø.
Toppsjef Mark Barnekow i BluWrap har klokkertro på potensiale og betydning av selskapets patenterte metode for å opprettholde kvalitet og ferskhet hos ubehandlet, ikke fryst, laks. Ved bordet Svein-Gustav Sinkaberg (til venstre) og Ola H. Strand. Foto: Tom Lysø.

– Testresultatene viser at fisk pakket med vår teknologi etter 20 dager er like fersk og fin som laks som har ligget tre dager på is etter slakting, sier administrerende direktør Mark Barnekow i BluWrap.

Han viser til at norsk lakseindustri har ekstremt høye krav til kvalitet, som BluWrap har evnet å imøtekomme.

Ved å benytte BluWrap mener amerikanerne at norsk fersk laks i stor grad kan transporteres på kjøl sjøveien, samt med tog – framfor trailer og fly som i dag dominerer. Slik kan verdikjeden for eksport av fersk laks ifølge amerikanerne og deres norske partnere styrkes.

– Vi mener BluWrap vil sette fart i å endre løsningene for transport og eksport av laks i en retning som både vil redusere tungtrafikken i Norge – og ikke minst spare miljøet i et globalt perspektiv, framholder Barnekow.

Dette deles fullt ut av Ola H. Strand, representant for BluWrap i Norge.

– Med nasjonale mål om mangedobling av norsk sjømatproduksjon, blir innovasjon i bransjen og hele verdikjeden avgjørende. Her har vi teknologi som kan åpne for banebrytende gevinster innen de sentrale elementene kvalitet, holdbarhet og logistikk, sier Ola H. Strand.

Han ser at framtidas transportløsninger i høy grad må baseres på allerede etablerte plattformer, men at den forventede økningen i kvantum vil kreve bærekraftige alternativ som ivaretar matkvaliteten.

Lavere svinn og økt «hylletid»

I over vel et år har SinkabergHansen samarbeidet tett med BluWrap om testpakking av fersk laks. Videre har ressurser fra NTNU og Kystlab-PreBIO vært engasjert. For en aktør som per i dag slakter over 35.000 tonn laks, er samarbeidet med det amerikanske selskapet svært lovende.

– Mulig overgang til mer miljøvennlig transport er selvfølgelig interessant. Men det er flere lovende aspekt. SinkabergHansen ser også stort potensial innen redusert matsvinn og vesentlig forlenget lagertid. Dette er forhold som åpenbart vil åpne nye muligheter i et vidt perspektiv. Vi er derfor glad for samarbeidet, og over tid er vi positivt overrasket over resultat og muligheter. Og ikke minst ser vi BluWrap som en ledende og høyst seriøs aktør på feltet, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg hos SinkabergHansen.

Patentert metode

Med utgangspunkt i California har BluWrap utviklet og patentert sin metode for å øke holdbarheten på ferske, ubehandlede matvarer. Selskapet mener det primært er en myte at tid er den største fienden til ferskt protein. Hva BluWrap holder på, er at oksygen og temperatur er det som i første rekke truer kvaliteten på varen.

Den aktuelle metoden omfatter blant annet styring av oksygennivå og temperatur for å skape et miljø hvor kvaliteten på råstoffet opprettholdes over lengre tid uten at det fryses. Et av selskapets viktigste forretningsmål er at mer miljøvennlig sjøfrakt kan nyttes framfor fly og trailer på vei  – samtidig som kvaliteten på produktet opprettholdes fram til konsumentens bord.

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse