Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av torsk i oppdrett. Foto: Arkiv.
Illustrasjonsfoto av torsk i oppdrett. Foto: Arkiv.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet opplyser NFD at de har besluttet å opprette en midlertidig dispensasjonsordning for å levendelagre torsk i inntil 20 uker.

Annonse

Fiskeridirektoratet åpner nå for å søke om dispensasjon fra utøvelsesforskriften, og vilkårene for å få en slik dispensasjon står beskrevet på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Formålet med dispensasjonsordningen og vilkårene er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, og å gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk.

Det er et mål at ordningen skal bidrar til at det tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk som kan løse viktige problemstillinger knyttet til levendelagring av villfanget fisk.

- Vi får nå på plass en ordning som gir mulighet for å lagre fisken lenger – samtidig som vi får mer kunnskap. Kunnskap som i sin tur kan brukes for å legge til rette for fremtidens levendelagring, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Kan lagre i 20 uker

Under sjømatdagene på Hell tidligere i år varslet fiskeriministeren at det vil legges til rette for levendelagring i en lengre periode enn dagens ordning legger opp til. Nå åpner Fiskeridirektoratet for søknader. De som kommer inn under ordninga, vil få mulighet til å lagre fisken i 20 uker, sammenliknet med dagens 12 uker.

- Dette vil gi nye muligheter for levendelagring, og det kan bidra til bedret råstofftilgang for industrien, sier fiskeriministeren.

- Samtidig er kunnskap en nøkkel til god og langsiktig næringsutvikling, og gjennom ordningen vi nå åpner for skal næringsaktørene være med å øke kunnskapen. Det dreier seg blant annet om korrekt og automatisert ressursregistrering, styrket fiskevelferd og økt kunnskap om smitteproblematikk, sier Nesvik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse