Gå til innhold
Villy Howden, seniorinspektør i Mattilsynet i Sirdal og Flekkefjord. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.
Villy Howden, seniorinspektør i Mattilsynet i Sirdal og Flekkefjord. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.

- Det gjenstår mye i å redusere dødeligheten til rensefisken, konstaterer Villy Howden, seniorinspektør i Mattilsynet i Sirdal og Flekkefjord. Han forteller også at Mattilsynet nå ser på muligheten til gjenbruk av lusebeitere ved å oppbevare de på lokalitet, også under pålagt brakklegging.

Howden tok for seg rensefiskens velferd og lover under "Aqkva rensefisk", og innledet med at Dyrevelferdsloven og matloven er gjeldende også for lusebeiterne.

- Og akvakulturforskriften skal sørge for at oppdretterne gjør jobben sin i driften av fisken. Vi forventer at reglene etterleves og at rensefisken implementeres i den daglig driften. Her har det skjedd mye positivt de siste årene, sier han.

Han forteller at Mattilsynet er positive til bruk av rensefisk, men at velferden ikke alltid  er god nok.

- Og vi vet at det øker presset på utbrudd av sykdom. Det gjenstår mye i å redusere dødeligheten til rensefisken. Den er til tider svært høy, konstaterer Howden.

Les også: Slik oppfører de ulike rensefiskene seg i merden

Vil bedre regelverket

Seniorinspektøren mener også at det er et noe uklart regelverk for rensefisk og at Mattilsynet, sammen med andre på mulighetene for å gjøre noe med dette.

- Det viktigste av alt er å ha god velferd i alle ledd, både under fiske transport og i merd. Vi er opptatt av at syk og skade fisk skal avlives på en forsvarlig måte. Fisk skal ikke ligge der og dø for seg selv.

Foto: Pål Mugaas Jensen. 
Foto: Pål Mugaas Jensen. 

Han påpeker så at akvakulturforskriften er under regulering og understreker at forsvarlig utsett av fisk også gjelder for rensefisken.

- Det er et viktig punkt. Også kravet om røkting og krav om helsekontroller og oppfølging av helse gjelder også. Det nye som kommer nå er at man ser på muligheten av gjenbruk av leppefisk. At den sorteres ut og kan oppbevares på lokalitet også under pålagt brakklegging, men det trengs noen grep, legger han til.

Muligheter for å flytte fisken fra en lokalitet til en annen er også en mulighet de ser på.

Sykdom og velferd

Dersom man skulle finne AGD på fisken mener han at denne må tas ut av merd, da man har for lite kunnskap om dette.

- Velferden til leppefisk/rensefisk er håndtering, transport, mottaksrutiner, skjul, fôring og helserutiner. Rett utstyr og håndtering er viktig for å holde en god kvalitet på fisken, sier Howden.

Når man skal mellomlagre fisken før levering viser han til at det er viktig å ha kontroll på skjul, tetthet, salinitet, temperatur og periode.

- Når fisken er kommet til oppdrettsanleggene må det være rikelig med skjul og fôrstasjoner, konkluderer han, og påpeker at god helse og velferd er samme sak, og er tydelig på at man bør følge med på smitte fra rensefisk.

- Vi har vurdert at rensefisken kan være med å spre PD. På rensefisk er det påvist AGD, og vibriose er påvist hos grønngylte og rognkjeks. Derfor er det restriksjoner på flytting, og man skal ikke sette ut fisk som man mistenker er syk, utdyper Howden.

Seniorinspektøren understreker også at mageskylling av rognkjeks for å se om de har spist lus, er i strid med dyrevelferdsloven.

Ønsker samarbeid

- I veien videre vet vi at det kommer regelverksendringer. Vi er opptatt av at det er minimumsutstyr på båter og at kvaliteten på fisken holdes høyt i mottak. Mattilsynet ønsker å styrke innsatsen innen helse og tilsyn med rensefisk og det planlegges nå en tilsynskampanje i 2017/2018.

- Vi ønsker en glad røkter og en lusefri laks. Det er viktig at vi har et godt samarbeid fra friskere til oppdrettere slik at vi kan jobbe mot samme mål, konkluderer han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?