Gå til innhold

Oppdrettere kan få uanmeldte besøk av Mattilsynet

Skipssjef Fredrik Synnes Kv Njord, veterinær Aud Skrudland Mattilsynet og ansvarlig for operasjonsrommet på KV Njord Magnus E. Hvistendahl. Foto: Mattilsynet.
Skipssjef Fredrik Synnes Kv Njord, veterinær Aud Skrudland Mattilsynet og ansvarlig for operasjonsrommet på KV Njord Magnus E. Hvistendahl. Foto: Mattilsynet.

Flere offentlige etater samarbeider. Det betyr blant annet at oppdrettere kan få uanmeldte besøk av Mattilsynet.

Dette skriver Mattilsynet i en pressemelding.

- Statsetater samarbeider om tilsyn på kysten. Fiskerioppsyn og beredskap er av de viktigste oppgavene til den indre kystvakta. I tillegg kommer kystoppsyn, overvåking og støtte til Politi, Tollvesen og sivile tilsynsetater som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Skatteetaten og Statens Naturoppsyn, forteller de i meldingen.

Ledelsen ombord på Kystvaktens båt, KV Njord , KV Njord som hovedsak opererer i Trøndelag, Møre og Romsdal inviterte viktige samarbeidsetater til møte i Kristiansund nylig. Felles aktiviteter for 2020 ble planlagt og koordinert fra politikammeret i Kristiansund. 

Det er lagt en plan som dekker en rekke ulike kontroller.

  • Småbåttrafikk med fokus på fart, båtførerbevis og promille ved de mange festivalene i regionen i sommer.
  • Kontroll for å avdekke ulovlig hummer og laksefiske både i forhold til sesong og fiskeredskap.
  • Kontroll med fiske av rensefisk i forhold til ressurskontroll og fiskevelferd.
  • Kontroll med turistfiskeanlegg.
  • Bistand til Mattilsynet for å gjennomføre uanmeldte tilsyn på oppdrettsanlegg.
  • Kontroller for å avdekke ulovlige arbeidsforhold og unndragelse av skatt og avgifter.
  • Kontroll av forurensing og forsøpling langs kysten.

Viktig med godt statlig samarbeid

- Samarbeidet fører til flere og bedre tilsyn og kontroller, og gjør at ressursene utnyttes mer effektivt. Samarbeidet har også en forebyggende effekt, sier Kapteinløytnant Fredrik Synnes, skipssjef ombord på KV Njord.  

I fjor fikk Mattilsynet gjennomført 8 uanmeldte inspeksjoner i løpet av 3 dager ved hjelp av KV Njord på oppdrettsanlegg. Dette ble gjort om høsten da det var store lakseluseproblem i noen anlegg. Dette var effektivt og førte til at mange ble kontrollert på samme måte i den samme tidsperioden. Det ble funnet brudd på regelverket i noen anlegg som det hadde vært vanskelig å oppdage ellers. Vi er glade for at samarbeidet med KV Njord blir utvidet i 2020 sier Aud Skrudland i Mattilsynets region Midt.

- Oppdrettsanlegg langs kysten må regne med uanmeldte besøk i 2020 der flere statsetater jobber sammen om å løse tilsynsoppgaver, understreker Mattilsynet i meldingen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?