Gå til innhold
Annonse
Geir Ove Ystmark sier at man blir nødt til å ta høyde for permitteringer i oppdrettsnæringen fremover grunnet algesituasjon i Nord-Norge. Foto: Sjømat Norge.
Geir Ove Ystmark sier at man blir nødt til å ta høyde for permitteringer i oppdrettsnæringen fremover grunnet algesituasjon i Nord-Norge. Foto: Sjømat Norge.

Tap av store mengder fisk grunnet algeoppblomstring i Nord-Norge påvirker ikke bare oppdrettere, men også slakterier og laksepakkerier der ansatte nå står uten jobb.

Annonse

- Bedrifter som selger og leverer varer og tjenester til næringen blir også berørt, mener Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Algesituasjonen i Nord har satt store deler av næringen ut av spill, og nå diskuteres det frem mulige tiltak som kan hjelpe oppdrettere med å komme seg på beina igjen. Fiskeriminister Nesvik møtte i dag de rammede oppdretterne i Svolvær i regi av Sjømat Norge. Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, forteller til Kyst.no at Nesvik ønsket å lytte til næringen samtidig som han var innstilt på å sette iverk tiltak.

- Fiskeriministeren nevnte blant annet kompenserende MTB, og varslet samtidig at han snarlig vil ta initiativ til et møte med Sjømat Norge og de berørte selskapene, sier Ystmark.

Åpen for tiltak

På møtet fortalte repsesentanter fra de rammede selskapene om hva de har stått oppe i de to siste ukene.

- De var også glade for at Nesvik tok turen nordover, og for at han varsler at han vil være åpen for tiltak. Samtidig var de veldig opptatt av at algesituasjonen ikke bare rammer bedriftene, men ansatte og hele samfunn.

Tiltak for oppdrettere vil diskuteres nærmere i morgen, ifølge Ystmark.

Hjørnesteinsbedrifter

Situasjonen i Nord har også reist spørsmålet om arbeidsplasser. Når store mengder oppdrettsfisk dør, betyr dette at det er ingen fisk å slakte, pakke og levere, noe som igjen resulterer i at bedriftene som lever av å håndtere oppdretsfisk må permittere sine ansatte. Ifølge Dagbladet må fiskeslakteriet Breivoll Marine Produkter trolig se seg nødt til å permittere alle sine 30 ansatte. Ystmark sier at dette er et problem som også er i fokus for Sjømat Norge. 

- Det er åpenbart at dette vil påvirke driften til flere bedrifter. Store deler av biomassen er borte. Vi må derfor ta høyde for at det blir permitteringer fremover, og også at bedrifter som selger og leverer varer og tjenester til næringen blir berørt. Vi avholder derfor møte med Fellesforbundet og NNN denne uka, og ønsker å ha fokus på hvordan vi best kan sikre de ansatte. Dette er hjørnesteinsbedrifter i samfunnene, påpeker han.

Fokus på det akutte

Ystmark forteller videre at Sjømat Norge foreløpig ikke har full oversikt over alle selskap som må permittere sine ansatte grunnet algesituasjonen. 

- Frem til nå har fokuset både til bedriftene og oss i organisasjonen vært på å håndtere det akutte. Vi har samlet næringen til et medlemsmøte i Svolvær i dag og i morgen, og håper da å få en god oversikt over også dette. 

Påvirker hele samfunnet

Ifølge Ystmark kan også redusert biomasse påvirke etterspørselen etter fiskefôr og en rekke andre varer og tjenester som næringen trenger i hverdagen.

- Med permitteringer vil også andre næringsdrivende lokalt kunne føle på dette. Nærbutikken er et slikt eksempel, sier han avslutningsvis. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse