Gå til innhold
Annonse

Oppstart av to nye prosjekter på bedøvelse ved slakting av laks

Begge de to prosjektene vil ha ett års omfang. Foto: FHF
Begge de to prosjektene vil ha ett års omfang. Foto: FHF

Som resultat av FHFs utlysning med frist 15. april i år er det nå gitt tilsagn til to nye prosjekter som skal jobbe med denne problemstillingen.

Annonse

Det praktiseres i dagens slakterier to ulike metoder for bedøvelse av laks i forbindelse med slakting; slag til hode og elektrisk bedøvelse.  Riktig utført er begge metodene gode og utfører oppgaven innenfor regelverkets krav. 

Det er likevel noen svakheter ved begge metodene som ligger bak ønsket om å utvikle en ny, mer nøyaktig og effektiv metode som sikrer at hvert individ behandles med høyest grad av fiskevelferd slik at de kan bedøves hurtig og forbli bevisstløs tilstrekkelig lenge til at de kan avlives på en smertefri og korrekt måte. Derfor lyste FHF ut midler til nye forskningsprosjekter innenfor denne problemstillingen i vår, og to prosjekter er nå gitt tilsagn til å forske på dette.

Det første prosjektet «Konsistent slagbedøving ved bruk av Baader 101» skal bidra til å videreutvikle Baader 101 maskinen. Maskinen gir en hovedandel av fisk som blir bedøvd og bløgget på en god måte, men det finnes noe avvik fra dette (anslagsvis 5%). Målsetting i dette forsøket er å øke andelen av fisk som blir tilstrekkelig bedøvd og å minke feilstikk. Lykkes forskerne med dette vil det gi forbedret fiskevelferd og minske behovet for etterkontroll på slaktelinja. Det er SINTEF Ocean som vil lede dette prosjektet.

Det andre prosjektet «Bedøvelse av laks og ørret ved ultralav temperatur» vil ledes av Nofima og har som målsetting å teste om temperatur under frysepunkt vil tilfredsstille krav til fiskevelferd og effektivitet som metode for bedøvelse før slakt. Begge prosjektene vil ha ett års omfang.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse