Gå til innhold
Annonse
Det er påvist ILA ved lokalitet Kvanntoneset. Foto: Barentswatch fiskehelse
Det er påvist ILA ved lokalitet Kvanntoneset. Foto: Barentswatch fiskehelse

Mattilsynet melder på sine nettsider at det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lavangen kommune i Troms fylke.

Annonse

Lokaliteten som det er snakk om er ved sjølokaliteten 20576 Kvanntoneset.

- Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, skriver de i meldingen.

Diagnose

Veterinærinstituttet varslet ifølge meldingen Mattilsynet 04. oktober 2019 om mistanke om ILA på Kvanntoneset.

- Mistanken bygger på positive analyseresultater (histologi). Mattilsynet har stadfestet ILA-diagnosen 08. oktober 2019 på grunnlag av nye analyseresultater fra Veterinærinstituttet, forteller de.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten ifølge meldingen pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

- Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten, og Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller (BarentsWatch Fiskehelse), forklarer de.

Kontrollområde

Mattilsynet skriver at det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

- Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA, legger de til.

Ufarlig for mennesker

- Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker, skriver de i meldingen avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse