Gå til innhold
Annonse
Knut Rønningen er seniorrådgiver i Mattilsynet.
Knut Rønningen er seniorrådgiver i Mattilsynet.

Selv om PD ikke er listeført i EU, har verdens dyrehelseorganisasjon satt den på sin liste. Det kan gi for eksempel Kina en brekkstang i forhandlingene om en handelsavtale. - Dette er et moment når den videre PD-strategien skal lages, fortalte seniorrådgiver Knut Rønningen fra Mattilsynet.

Annonse

Rønningen er saksbehandler for arbeidet med bekjempelsesplanen mot PD i Mattlilsynet. og delte noen av sine tanker rundt utfordringer relatert til sykdommen under Havbruk Vest sitt medlemsmøte fredag.

Grunnen til PD ikke er på EUs liste over sykdommer de krever myndighetene skal gi pålegg rundt, er at man så langt ikke er kjent med at sykdommen betyr noe for ville fisker. Den har etter alt å dømme kun næringsmessige konsekvenser.

- Men det ligger en mulighet til å la myndighetene forvalte dette på nasjonalt nivå, og det har vi jo gjort i Norge på bakgrunn av sykdommens enorme økonomiske betydning og et ønske fra næringen om en regulering, forklarte Rønningen.

Imidlertid fortalte han at sykdommen nå er kommet på verden dyrehelseorganisasjon OIE, sin liste.

- Den listen er legitim å bruke som virkemiddel i forhold til WTO, og man kan dermed bruke dette som en handelshindring for å redusere import av varer.

Det jobbes i disse dager på diplomatisk nivå med å utferdige en handelsavtale mellom Norge og Kina. PD kan fort bli et tema der.

- Vi har i Mattilsynet fått klar beskjed fra vår ambassade i Beijing at kineserne er veldig opptatt av PD-status i Norge. Kineserne kommer sikkert til å bruke PD som en faktor og brekkstang i forhandlingen om avtalen.

- Dette er ting man må ha med seg at kommer som et element i tillegg til de rene tapene, når man skal velge hvilken strategi man skal ha for PD-bekjempelse her hjemme.