Gå til innhold

- Et innovasjonsprosjekt som skal bedre tilvekst, gi færre lus og bedre fiskevelferd

Resultatene fra testingen på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø viser ifølge de involverte at systemet stabiliserer oksygenkonsentrasjonen i merdene. Foto: Runar Hagen.
Resultatene fra testingen på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø viser ifølge de involverte at systemet stabiliserer oksygenkonsentrasjonen i merdene. Foto: Runar Hagen.

Plany, AGA og Mowi samarbeider om et innovasjonsprosjekt de mener kan bidra til økt tilvekst, færre lus og bedre fiskevelferd.

I en pressemelding fra selskapene skriver de at ​forskningsresultater viser at det er en klar sammenheng mellom oksygenmetningen i vannet og tilvekst hos fisk, samt fôrutnyttelse.

I et teknologisamarbeid mellom Plany og AGA, og FoU-partner Mowi gjøres det forsøk med å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen.

De skriver at Plany de siste årene har samarbeidet med gassleverandøren AGA for å lage et optimalt miljø i merdene ved hjelp av det de kaller Oxyshieldä. Dette skal forebygge påslag av lakselus med en fysisk barriere (luseskjørt), samtidig som tilføring av rent oksygen ivaretar et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

Har trua

Konseptet har blitt testet fra 2017 og frem til i dag på Mowi sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane. Representantene fra trepartssamarbeidet mener at det er god grunn til å tro at stabile og optimale oksygenforhold vil kunne bidra til økt tilvekst, reduserte kostnader og økte inntekter for oppdretterne.

- Foreløpig kan vi ikke konkludere, men jeg vil likevel si at jeg har trua på at konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene, sier Bjørnar Aga Larsen, driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.

Konseptet testes nå over en hel ny generasjon for sammenligning og ytterligere dokumentasjon.

Bedre fiskevelferd

Ved å hindre og redusere lusepåslag samtidig som en opprettholder ønsket oksygenmetning i merden vil en oppnå bedre fiskevelferd med færre avlusinger, lavere dødelighet, økt fôropptak – og med det økt tilvekst, kortere produksjonstid i sjø, samt lavere produksjonskostnad.  

Prosjektleder i Plany Tor Kristian Stevik, har arbeidet med testprosjektet på Gulestø i mer enn tre år. Han forteller at de har kapasitet til å stabilisere oksygenmengden i merdene, samt øke konsentrasjonen til ønsket nivå.

- Små forbedringer i tilvekst og færre avlusinger kan skape betydelige økonomiske gevinster med de volumene vi her snakker om, sier Tor Kristian Stevik.

Presisjons-oksygenering

- Dette er det best dokumenterte og mest omfattende utviklingsprosjektet innen presisjons-oksygenering av oppdrettsmerder, sier prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA om forsknings- og utviklingsprosjekt som er støttet av Innovasjon Norge.

Oksygenet tilføres til vannet på en effektiv måte gjennom lavtrykkinnløsning med mikrobobler.

- Med skjørt og presisjons-oksygenering fyrer ikke oppdretteren for kråkene, det vil si at mikroboblene ikke føres sidelengs med strømmen eller stiger til overflaten og sprekker, men gjør oksygenet tilgjengelig for fisken før de når overflaten, avslutter prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?