Gå til innhold

Presenterer gode resultater for geosmin-håndtering i RAS-anlegg

Oppdrettsselskapet Kuterra har drevet med landbasert oppdrett av atlantisk laks i British Columbia siden 2013. Foto: Kuterra
Oppdrettsselskapet Kuterra har drevet med landbasert oppdrett av atlantisk laks i British Columbia siden 2013. Foto: Kuterra

Veso, Nova Q, og Kuterra offentliggjør idag det de kaller sterke resultater når det gjelder håndtering av geosmin i landbasert oppdrett av atlantisk laks til slaktevekt i RAS-anlegg. Det som ligger bak resultatene er en ny metode for vedlikeholdsdosering av RAS Right bakterier.

En av hovedutfordringene når RAS brukes for å produsere fisk til slaktevekt, er stoffer som gir usmak i fiskefileten, slik som geosmin, som medfører at fisken må gjennom en kostnadskrevende renseprosess, skriver Veso i en pressemelding. 

Oppdrettsselskapet Kuterra har drevet med landbasert oppdrett av atlantisk laks i British Columbia siden 2013 og er nå driftet av Whole Oceans. Etter mange år har Kuterra samlet store mengder grunndata på geosmin i sine systemer.

- Som mange andre landbaserte oppdrettere har Kuterra kontrollert geosmin ved å variere nivået av spedevann i systemet. Løsninger på geosmin bør likevel sørge for å forbedre vannkvaliteten for å sikre at mengden spedevann ikke økes, skriver Veso. 

Etter å ha lest om lovende små-skala forsøk på reduksjon av geosmin utført hos The Aquaculture Centre of Excellence, ved Lethbridge College, hvor produktet ACF-RAS Right ble brukt, kontaktet Kuterra Nova Q og ble enig om å utføre full-skala forsøk på deres anlegg.

Dette forårsaker forbindelser som gir usmak

  • Geosmin (og MIB) dannes når ugunstige mikrober, ofte cyanobakterier eller actinomyces, etableres i RAS-systemer.Disse mikrobene produserer geosmin og MIB, som akkumuleres i det resirkulerte vannet, og deretter tas opp i kjøttet til fisken i anlegget.
  • Tilstedeværelsen av geosmin i fiskekjøttet gir en distinkt myr- eller jordsmak, som forbrukere misliker. Usmak håndteres vanligvis ved å rense fisken (“purging”) ved bruk av store mengder nytt, rent vann i fem til 13 dager før slakt.
  • Fisken fôres ikke under denne rensingen noe som gjør at den mister vekt og verdien reduseres.
  • De store mengdene vann som trengs til renseprosessen øker også det miljømessige fotavtrykket for hver fisk som produseres.

RAS Right er en serie bakterielle produkter utviklet av Nova Q og BluePlanet Labs for RAS-anlegg i akvakultur. Produktene inkluderer bakterier for nitrifisering og denitrifisering, fjerning av geosmin og en løsning for reduksjon av slam i ferskvanns- og saltvannssystemer.

For å fjerne geosmin brukte Nova Q en metode for vedlikeholdsdosering (Active Microbiome Management), som vil si at bakteriene dyrkes kontinuerlig på anlegget i en veksttank/bioreaktor og doseres jevnlig over i biofilteret.

- Vedlikeholdsdosering sikrer at ikke bare geosmin håndteres, men også den essensielle populasjonen av nitrifiserende bakterier vedlikeholdes i riktige mengder, slik at stabile vannkvalitetsparametre hele tiden opprettholdes. Disse bakteriene bryter ned geosmin direkte, samtidig som de utkonkurrerer skadelige bakterier som produserer geosmin, skriver de.

Innen en måned begynte geosmin-nivåene å synke jevnlig. Etter 115 dager hadde geosmin stabilisert seg under 5ng/L (5 parts per trillion), standardgrensen for akseptabel smak.

- Denne reduksjonen ble oppnådd samtidig som behovet for spedevann ble redusert til en fjerdedel av utgangsnivået, og samtidig som man så en nedadgående trend i tubiditetsnivået. Kraftig nitrifisering, som er hovedfunksjonen til bakteriene i biofilteret, ble opprettholdt gjennom hele prosessen, heter det i pressemeldingen.

Resultater:

  • En måned etter oppstart av vedlikeholdsdosering, begynte geosmin nivåene å synke jevnt;
  • Etter 115 dager, hadde geosmin stabilisert seg under the 5ng/L som er bransjestandard;
  • Denne reduksjonen ble oppnådd samtidig som man reduserte spedevannsbehovet med 75 %;
  • Turbiditet nivåene hadde en nedadgående trend gjennom hele forsøket;
  • Kraftig og stabil nitrifisering – hovedfunksjonen til biofilteret – ble opprettholdt hele tiden.
Resultater fra uttestingen.
Resultater fra uttestingen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?