Gå til innhold
Columbi Salmon-finansdirektør Kolbjørn Giskeødegård (t.v.) sammen med adm. direktør Anders Hagen. Foto: Columbi Salmon
Columbi Salmon-finansdirektør Kolbjørn Giskeødegård (t.v.) sammen med adm. direktør Anders Hagen. Foto: Columbi Salmon

Columbi Salmon, NIBIO, Morefish og BioMar har gjennomført en  studie som understreker at det er stort potensial i å dyrke planter i samme system  som fisk. Innovasjonen støtter FNs bærekraftsmål og Columbi Salmon ønsker å  realisere denne type matproduksjon i større skala. 

Oppdrett av laks i resirkulerende akvakultursystemer (RAS) gir muligheten til å produsere  mye mat på lite vann. Produksjonen avgir fiskeslam og spedevann, som igjen kan utnyttes i andre verdifulle produksjoner. Konseptet akvaponi innebærer en samproduksjon av planter  og akvatiske dyr, samtidig som vannboende organismer bidrar til full ressursutnyttelse. 

- Vi har som mål å gjøre lakseproduksjon mer bærekraftig, ved bedre ressursutnyttelse.  Forsøket viser at lakseproduksjon kan bli karbonnøytral ved at plantene binder opp karbon  fra fiskeproduksjonen, både gjennom vann og luft, sier adm. direktør Anders Hagen i  Columbi Salmon. 

Det ble utført forsøk med 1.000 laks og dyrking av salatsorten «Partition». Produksjonen ble  utført i ferskvann ettersom mange planter er sensitive for salt, forteller prosjektleder Mari  Båtnes Birkeland i Columbi Salmon. 

- Vi skal etter hvert gjøre dette i stor skala, så gode resultater i dette forsøket var viktig for  oss, sier Birkeland. 

- Gode resultater 

Prosjektet ble gjennomført på NIBIO Landviks akvaponianlegg i Grimstad fra desember 2020  til mai 2021. 

Prosjektleder Mari Birkeland i Columbi Salmon. Foto: Columbi Salmon
Prosjektleder Mari Birkeland i Columbi Salmon. Foto: Columbi Salmon

- Salaten som ble dyrket i akvaponisystemet hadde god vekst. I henhold til våre hypoteser,  fikk vi svært gode resultater. Planteproduksjon med RAS gjør at matproduksjonen kan  flerdobles med bruk av samme vannmengde. I tillegg fremmer vi bærekraftig bruk og  beskyttelse av vann og marine ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål, sier forsker Siv Lene  Gangenes Skar i NIBIO. 

Vannkvalitet, fiskevelferd, karbondioksid og plantekvalitet er blant faktorene som ble  analysert og nøye vurdert gjennom hele forsøksperioden. BioMar utførte en «life cycle  assessment» (LCA)-analyse av fôret tilført anlegget, og NIBIO utførte ytterligere målinger av  karbonflyten gjennom hele systemet. Columbi Salmon har en målsetting om å være  karbonnøytrale. 

- Disse analysene ble satt sammen til en massebalanse som viser alt som tilføres og går ut  av systemet. Dette ga nyttige resultater som vi skal bruke i videre arbeid fremover, sier  Gangenes Skar.  

Vil knytte teknologier sammen 

Å oppskalere et akvaponianlegg, der fisk og planter lever i samme vann, vil imidlertid ofte gi  fiske- og planteproduksjonen motstridende hensyn og vil heller ikke være økonomisk  bærekraftig. Det ble derfor undersøkt hvordan man kan realisere denne typen mat i større  skala, uten å påvirke dagens fiskeproduksjon. Løsningen blir å finne et produksjonssystem  med nytt design.

- Vi ønsker å se på muligheter for å knytte sammen nye miljøteknologier, slik at  lakseproduksjon på land kan bli mer bærekraftig i fremtiden. Å utnytte ressursene og  mulighetene fra begge produksjonsformene videre, vil gi en ny innfallsvinkel til en ny industri,  sier Ole Nordal, forretningsutvikler i Columbi Salmon, og legger til: 

- Resultatene fra dette forsøket gjør det mulig å ta neste steg mot et fullskalaanlegg som kan  dyrke salat eller andre grønnsaker i vann fra landbasert fiskeoppdrett. Slik kan vi utnytte  verdifulle ressurser som ellers går til spille.

Har du en sak du
vil tipse oss om?