Gå til innhold

Møt «servicetekniker havbruk» – en kvalifisert hybrid med både marin og maritim ballast. I Ytre Namdal har skole og næringsliv gjennom tett samarbeid et felles barn på beddingen.

Når havbruk med så vel primæroppgaver som ulike tilknyttede næringer vokser; skorter det verken på jobber eller utfordringer. Imidlertid har behovet for justering av utdanningsløpet meldt seg. Det for å imøtekomme faktiske behov i næringa.

– For å bidra til framtidas fagfolk, vil det skreddersys en kombinert utdanning med element fra både marin- og maritim sektor. Det forteller prosjektleder Halvor Mortensen som med en viss stolthet noterer at Ytre Namdal virkelig ønsker å innta en lederrolle i dette arbeidet.

De to videregående skolene Val og Ytre Namdal har i samarbeid med regionale aktører –Nærøysund Aquaservice (prosjekteier) og SinkabergHansen (partner) – gått inn i et arbeid som til sommeren 2016 skal løse viktige utfordringer knyttet til rekruttering i virksomhetene.

Fagfolk vi trenger!

Personalsjef Frode Lauritzen hos SinkabergHansen AS sier det slik:

– Inn i framtida ser vi behov for ulike typer folk. Røktere med ren bakgrunn fra aquakultur som tar seg av fôring og stell av fisken. Mens de nye serviceteknikerne – med kombinert akvakultur og maritim utdanning – opererer servicebåter og vedlikeholder anlegg. I praksis betyr det kontinuerlig ettersyn og delvis tunge løft. Dette vil bli en ny gruppe fagfolk hos oss, sier Lauritzen.

Nærøysund Aquaservice er et av supportselskapene i oppdrett. HMS og personalansvarlig Per Johan Rauø ser som Lauritzen fra SinkabergHansen etter kombinert kunnskap og erfaring.

  – I hverdagen med utsett av anlegg, sikring og fortøyning, operasjon av ROV og notvasking har vi behov for medarbeidere som ser, tolker og melder tilbake på grunnlag av det totale bildet. Derfor trenger vi nye krefter skreddersydd for oppdretts- og serviceyrket, melder Rauø som i denne sammenhengen også representerer prosjekteier.

Fagskolenivå

På lag med de nevnte skolene og bedriftene, samt støttet av det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN), arbeides det nå med konkrete fagplaner. Det er tale om et løp på totalt fire år, kombinert skole og lærlingetid, som skal føre fram til et fagbrev der en har fokus på arbeidsoppgaver i tilknytning til servicefartøy.

Faglærer maritime fag ved Ytre Namdal videregående, Hallvard Åsgard, ser gode muligheter for å tilpasse den tradisjonelle læreplanen med marine element. Kort og godt i retning motormenn med nødvendig akvakulturkompetanse – og vice versa. I prosjektgruppen er det også klare tanker om at den det nye kombinerte utdanningsløpet bør løftes opp på fagskolenivå.

Elevene liker tanken

Espen Eiternes og Viktor Meland følger i dag vanlig videregående utdanning i henholdsvis marin og maritim retning. Begge ungdommene liker tanken på tilleggskompetanse og ditto erfaring fra «den andre siden».

– Jeg går nå VG2 akvakultur på Val videregående, og tenker at det ville være kjempemessig med tilleggskompetanse innen maritime fag. Det åpner for at jeg kan både kan arbeide med fisk og gjøre en del andre oppgaver i mekanisk retning, uten å være motormann som ligger og skrur hele tida, sier akvakulturelev Viktor Meland.

– Nå ønsker næring og skole med utgangspunkt i strategisk næringsplan for Ytre Namdal evner å løfte dette videre med tanke på godkjenning i sentrale utdannings- og opplæringsorganer. Det allerede neste høst, sier prosjektleder Halvor Mortensen i Ytre Namdal.

Har du en sak du
vil tipse oss om?