Gå til innhold
Annonse
Høye kostnader gjør at det lille selskapet Dåfjorden Klekkeri ser røde tall i regnskapsboken. Foto: Dåfjorden Klekkeri.
Høye kostnader gjør at det lille selskapet Dåfjorden Klekkeri ser røde tall i regnskapsboken. Foto: Dåfjorden Klekkeri.

Underskudd for selskapet på Stord som bare har to ansatte.

Annonse

Dåfjorden Klekkeri holder til på Stord i Hordaland, og har bare to personer i selskapet, Daglig leder Reidar Aksnes og hans kone Guri Andresen Aksnes.

Regnskapstallene fra fjoråret ser ikke spesielt hyggelig ut for klekkeriet på Stord, de viser at selskapet satt igjen med et underskudd på to millioner i 2018.

Med en omsetning på tre millioner gir dette en negativ driftsmargin på – 62 %. Ser man på året før, hadde Dåfjorden en positiv driftsmargin på beskjedne fire prosent. 

Fiskeridirektoratet avslo i mars Dåfjorden Klekkeri sin søknad om én utviklingstillatelse. Konseptet deres var en fôrstasjon plassert i en tradisjonell merd. Fôrstasjonen skulle gjøre det mulig å ta fisk ut fra merden til behandling under hele produksjonsperioden via et utløpsrør i bunnen av fôrstasjonen.

Fikk avslag på utviklingskonsept

Utløpsrøret skulle være tilkoblet en mammutpumpe som pumper fisken opp over vannoverflaten. Vannet siles her av fisken før den sendes tilbake til hovedmerden. Hensikten med konseptet var at fisken skulle behandles før lakselusen setter seg fast på fisken. Metoden forutsetter derfor at man har oversikt over lusesituasjonen og kan avluse på naupilus- og copepodittstadiet. 

Nøkkeltall for 2018 og 2017.
Nøkkeltall for 2018 og 2017.

Dåfjordens konsept innebærte at man kunne flytte fisk uten trenging. Ifølge søknaden ville man ved å unngå trenging hindre at lus slipper før utpumping og blir værende igjen i merdvolumet. Dåfjorden mente pumpingen i seg selv kunne fjerne mye av den bevegelige lusen, og dette vannet ville også gå gjennom lusefilter slik at lusen ikke kommer tilbake i merden.

Uttak av fisk gjennom avløpsrør i bunnen ville ifølge Stord-selskapet også bli benyttet ved behov for lusebehandling eller annen behandling (f.eks. mot AGD), der fisken pumpes over til vannbasseng eller hydrogenperoksid-bad. 

Konseptet ble i mars avslått med konklusjonen om at det ikke inneholdt «betydelig innovasjon». 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse