Gå til innhold
Annonse
Lakserømming. Foto: Forskning.no
Lakserømming. Foto: Forskning.no

Fiskeridirektoratet følger opp vassdrag i Ryfylke etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av rømt oppdrettslaks.

Annonse

Fiskeridirektoratet har gitt Mowi AS pålegg om miljøovervåking av tre vassdrag i Vindafjorden etter en rømmingshendelse ved deres lokalitet Ringja i september. Pålegget gjelder elvene Vikedalselva, Rødneelva og Åmselva. Det er totalt fanget over 80 oppdrettslaks i disse vassdragene i løpet av de siste ukene. Hoveddelen av fisken er i størrelsen 1-3 kg, ifølge Fiskeridirektoratet.

Urapportert rømming

Fiskeridirektoratet skriver også at de har fått meldinger om fangster og observasjoner av rømt oppdrettsfisk i sjø og vassdrag i andre deler av fjordsystemet i Ryfylke. Fiskene er av varierende størrelse, men med hovedvekt rundt 1 kg. Vi kan ikke knytte forekomstene til noen rapportert hendelse i regionen.

Fiskeridirektoratet har bedt alle selskapene i regionen om å undersøke sine anlegg, men ingen har meldt om rømming.

På bakgrunn av meldingene om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks har Fiskeridirektoratet engasjert Norce for å utføre overvåking og uttak av rømt fisk i aktuelle vassdrag i regionen. Arbeidet vil starte så snart forholdene tilsier det.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse