Gå til innhold
Annonse

Rognkorn nr 100 millioner er levert fra SalmoBreed Salten i dag

Her ligger rognkorn 100 millioner pent pakket i rognkasse da de ankom hos Blom Settefisk AS på Askøy i dag, 15.09.20. Foto: Benchmark,
Her ligger rognkorn 100 millioner pent pakket i rognkasse da de ankom hos Blom Settefisk AS på Askøy i dag, 15.09.20. Foto: Benchmark,

I dag, 15. september 2020, har SalmoBreed Salten AS, som er eiet av Benchmark Genetics nådd en ny milepæl med leveranse av 100 millioner rognkorn siden oppstarten.

Annonse

Det landbaserte stamfisk- og rognanlegget i Sørfjorden som ble offisielt åpnet d. 21. mai 2019, er det mest avanserte i sitt slag i verden. Den første stamfisken ble satt inn i anlegget i november 2017, og den aller første testproduksjonen kom i gang i uke 44, 2018. Siden mai 2019 har det vært en gradvis økning i produksjonsvolumet, og målet er etter hvert å nå en årlig produksjon på ca. 150 millioner rognkorn, som er det maksimale som anlegget er dimensjonert for, melder Salmobreed Salten i en pressemelding. 

Biosikker produksjon, hele året

Dagens leveranse av rognkorn nr. 100 millioner er således en viktig milepæl for SalmoBreed Salten AS på veien til målet.

- Måten vi produserer stamfisk på her i Salten er unik, forteller Kristian Sørmo, som er produksjonsleder ved anlegget.

- Vi har stamfisk på land gjennom hele fiskens liv, og kan ved hjelp av lys og temperatur lage kunstige gytesesonger for stamfisken.

Anlegget er prosjektert for å holde en jevn produksjon av rogn gjennom hele året, i forskjell til hvordan det fungerer i tradisjonelle stamfisk- og rognanlegg som benytter stamfisk som har gått hele livet i sjø.

- Dette er noe kundene, som er norske lakseoppdrettere, setter pris på. Næringen har de seinere årene investert store summer i avanserte resirkuleringsanlegg for smolt, som er den første fasen i produksjonen av laks. Disse anleggene har behov for å få tilført lakserogn gjennom hele året, også utenfor den naturlige gytesesongen til laksen. Dette er nå mulig gjennom produksjonsmetoden som anvendes i Sørfjorden, forklarer produksjonslederen.

Rogna skal bli til stor, fin fisk hos Blom Fiskeoppdrett

På Askøy, utenfor Bergen ble rognkorn nr. 100 millioner levert til Blom Settefisk AS, som er en del av partiet på i underkant av en halv million rogn.

 -Produktet som vi leverer til Blom i dag er produsert av stamfisk som blant annet er selektert spesielt for resistens mot lakselus, sier Kate F. Stenerud, som er selskapets regionsleder for salg i Sør-Norge.

 – Vi hører inn under det britiske konsernet Benchmark, og de er verdensledende innen genetikk for oppdrett av fisk og skalldyr. Dette innebærer at kundene som får rogn levert fra Sørfjorden ikke bare får leveranser når de måtte ønske det gjennom året, men også produktegenskaper som økt resistens for lus og en rekke fiskesykdommer, som er med på å bidra til et mer bærekraftig oppdrett av laks, sier hun stolt.

Kristian Sørmo, produksjonsleder og Zane Minzare, leder for rogneriet hos SalmoBreed Salten med rognkassene som står klar med rognkorn 100 millioner. Bildet ble tatt ved avgang fra Sørfjorden i går 14.09.20
Kristian Sørmo, produksjonsleder og Zane Minzare, leder for rogneriet hos SalmoBreed Salten med rognkassene som står klar med rognkorn 100 millioner. Bildet ble tatt ved avgang fra Sørfjorden i går 14.09.20

Tar over «stafettpinnen»

Klaus Nyhammer, som er produksjonssjef for smolt hos Blom Fiskeoppdrett, syntes det er artig at det nettopp er dem som fikk levert 100 millioners rognkornet, som for øvrig bestod kvalitetskontrollen ved ankomst med glans.

- Nå skal vi ta over «stafettpinnen» og sikre at rogna blir ivaretatt på best mulig måte fra klekking frem til sensommer 2021, når smolten skal settes i sjøen. Her vil genetiske egenskaper som robusthet, økt luseresistens og raskere tilvekst være viktige for å sikre at den til slutt ender som slakteferdig fisk høsten 2022.

Feiring i tre leire

Milepælen som i dag er nådd, blir feiret med kake både på anlegget i Salten, hos Blom Settefisk og hos Benchmark Genetic’s hovedkontor i Bergen.

-Vi har fått spesialbestilt kaker med rognkorn for anledningen. Det er viktig å markere gode hendelser som dette både for anlegget, som har gjort en fantastisk innsats i å utvikle driften, og sammen med kunden vår, som viser oss tillitt ved å velge rogn fra Benchmark Genetics som startpunkt for sin verdikjede, avslutter Kate stolt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse