Gå til innhold
Annonse
Live Kleveland
Live Kleveland

Dyrevernalliansen politianmelder Salmar etter massedød av laks, ifølge Adressa.    

Annonse

Dyrekrim-gruppa i Trøndelag politidistrikt har allerede fått én anmeldelse fra Norges Miljøvernforbund på hendelsen.

På mindre enn en halvtime døde 126 225 laks under avlusing i anlegget ved Kattholmen i november.

-Et veldig stort antall dyr døde på kort tid. En så dramatisk sak bør vurderes av rettsapparatet om det er straffbart. Fisk har like stort krav på beskyttelse mot lidelse etter loven som andre dyr, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen til Adressa.

De anmelder Salmar for brudd på dyrevelferdslovens første ledd der det heter at "Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte og ivareta dyrets funksjonsevne og livskvalitet".

Det vises også til punktet om at "Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger", samt forskriftene om internkontroll og bruk av dyr til forsøk.

- Avlusingen hadde et dramatisk utfall, og hendelsen tilsier at det ble gjort menneskelig feil. Vi mener det dreier seg om grov uaktsomhet og klart er straffbart, sier Kleveland til avisa.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse