Gå til innhold

Samba Marin og Techno Dive inngår samarbeidsavtale

Både Samba Marin og Techno Dive har hatt betydelig vekst de siste årene. Foto: Samba Marin
Både Samba Marin og Techno Dive har hatt betydelig vekst de siste årene. Foto: Samba Marin

Samba Marin AS og Techno Dive AS inngår en langsiktig  samarbeidsavtale med sikte på å forbedre tilbudet til begges kunder innenfor havbruk og olje/gass næringen.

Både Samba Marin og Techno Dive har hatt betydelig vekst de siste årene. Selskapene  innleder nå et formelt samarbeid som innebærer at begge parter for fremtiden vil konsentrere sin virksomhet om hver sine kjerneområder. For Samba Marin er dette  rederidrift. For Techno Dive er dette ROV/dykkeoperasjoner. 

Techno Dive har kjøpt Samba Marin sin ROV/Dykke avdeling, og samarbeidet innebærer  at Techno Dive i fremtiden vil ivareta hele Samba Marin sitt behov for dykketjenester.  Samtidig vil Samba Marin ytterligere forsterke sin posisjon som totalleverandør av  servicetjenester, - ved bruk av større spesialfartøy. 

- Som allianse vil Samba Marin og Techno Dive bli en sterk leverandør av ROV- /Dykke- og Servicetjenester til havbruk og olje/gass industrien på Sør-Vestlandet, skriver de.

SAMBA MARIN AS er i dag et rederi med 10 egne og 2 innleide fartøyer. Selskapet har en årsomsetning på ca.  115 mill. NOK. Drøye 70 % av virksomheten er rettet mot havbruk, mens 20 % ligger innenfor olje/gass. De  resterende 10 % består av service, kai- og transportoppdrag. Selskapet har et helt nytt kaianlegg på Lepsøy, og  er en totalleverandør av servicetjenester til flere næringer. SAMBA MARIN AS har godt utrustede spesialfartøy  som er ideelle for disse formålene. Selskapet planlegger nå flere nyinvesteringer, og har derfor sett behov for å  fokusere ytterligere på sin kjernevirksomhet, - rederidrift. 

TECHNO DIVE AS er profilert som «din samarbeidspartner innenfor sikkerhet og effektivt undervannsarbeid», og  har helt siden 1976 vært leverandør av service-/undervannstjenester innenfor diverse markedsområder, - herunder  olje/gass, akvakultur, shipping og undervannskonstruksjoner. Selskapet som blant annet har avanserte  databaserte løftesystemer, - er lokalisert med hovedkontor på Husøy utenfor Haugesund. TECHNO DIVE AS har  i tillegg en Bergensavdeling på Lepsøy, - kun få minutters båtavstand fra anlegget til SAMBA MARIN AS. Selskapet  har 23 ansatte, og hadde en årsomsetning i 2019 på drøye 55 mill. NOK. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?