Gå til innhold

Sjømatbedriftene: Kast trafikklysene på skraphaugen!

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, er ikke fornøyd med trafikklysordningen slik den er nå. Foto: Håvard Holmøy.
Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, er ikke fornøyd med trafikklysordningen slik den er nå. Foto: Håvard Holmøy.

Dette mener administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson. Han mener at ordningen er verre enn noen gang.

Eriksson viser til at da ordningen med trafikklysene ble innført var et av hovedpoengene at den skulle fungere som en incitament ordning. De som hadde lagt ned innsats, og gjennom det sørget for at produksjonsområdene ble bærekraftig, skulle belønnes med å få kjøpe vekst.

- Først vil alle som er i grønt område få tilbud om å kjøpe 1 prosent vekst, deretter legges 5 prosent av veksten ut på anbud. Dette er verre enn noen gang, og bryter etter vårt syn med den opprinnelige intensjonen i trafikklysordningen, sier Eriksson, som mener at trafikklysordningen som incitamentordning kastes på skraphaugen.

Departementet har satt prisen for å kjøpe vekst til 156 000 kroner per tonn. Dette tilsvarer om lag 156 mill. kr per konsesjon.

-Vi synes prisen er for høy. Det blir vanskelig for familieeide og lokalt eide selskap å kunne bli med på veksten. Med et slikt regime frykter jeg at vi vil få et enda større skille mellom de store børsnoterte og lokalt eide selskapene, sier han.

Sjømatbedriftene gir imidlertid honnør til den nye fiskeri- og sjømatminister, Geir-Inge Sivertsen, for raskt å ha kommet med trafikklysordningen.

Eriksson mener det er bra at det nå legges opp til en netto vekst på 24 000 tonn.

- Dette er viktig for havbruksnæringen at det sikres fortsatt vekst, og at dette gjøres med et høyt fokus på å redusere næringens miljøavtrykk.  Dette vil ha stor betydning for arbeidsplasser og verdiskapning i distriktene.

-Paradokset er at de selskapene som har vært i førersete på å skape gode og bærekraftige produksjonsområder ikke får den belønning de skulle ha hatt, ved å få samme mulighet til å delta i veksten, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?