Gå til innhold
Annonse
Laksebiomassen  var som for ett år tilbake. Mens volumet av ørret har økt.
Laksebiomassen var som for ett år tilbake. Mens volumet av ørret har økt.

Ifølge Akvafaktas månedsrapport ble april en måned som for laksens del gikk litt på tomgang sammenlignet med samme måned i fjor. Eneste unntaket var eksportverdien.

Annonse

Den gikk nemlig ned med 13 % til 5,9 mrd kr, sammenlignet med april 2019. Salget av slaktet fisk gikk tilbake 3 %.

Den stående biomassen ved månedens utløp på 681 tusen tonn var i praksis det samme som for ett år tilbake.

Fôrsalget var 1 % lavere, det samme var utsettet av fisk.

Sjøtemperaturen var heller ikke så veldig annerledes, med et gjennomsnitt på 5,9 grader, var det 0,3 grader kaldere enn i april i fjor.

Ørret

Ser man på laksens lillebror, regnbueørreten, var det litt mer endringer.

Også her gikk eksportverdien ned med 13 %, mens kvantum ut økte med 8 %.

Stående biomasse økte med 6 %. Fôrforbruket var som forrige april.

Det ble imidlertid satt ut 60 % færre fisk i april sammenlignet med april i 2019.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse