Gå til innhold
Annonse

Slik vil Per Sandberg gi vekst gjennom trafikklyssystemet

Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Illustrasjonsbilde av oppdrettsanlegg. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Det foreslås blant annet at oppdretterne i grønne områder får vokse to prosent. Resten av veksten skal skje gjennom auksjon og nye konsesjoner. Prislappen for veksten foreslås også.

Annonse

 Mandag forrige uke  ble det klart at to produksjonsområder blir røde, tre gule og åtte grønne. 

- I oktober skrudde vi på trafikklyset. Nå foreslår vi hvordan veksten skal gjennomføres i praksis. Det kan gi gode inntekter til kommunene og fylkeskommunene, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra  Nærings-og Fiskeridepartementet

De viser til at det nye trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

- Oppdretterne kan vokse gjennom å øke på tillatelser de allerede har, eller gjennom nye konsesjoner. Forslaget Nærings- og fiskeridepartementet nå sender på høring, gjelder vekst på eksisterende tillatelser.

Dersom alle takker alle ja til tilbudet, skriver de dette kan det gi det offentlige inntekter på rundt 1 milliard kroner. Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene.

- I tillegg vil kommunene få inntektene fra de nye tillatelsene, som vi senere skal tildele gjennom auksjon. Samlet gir dette oppdrettsnæringen en betydelig mulighet for til å øke sin produksjon, sier fiskeriministereni meldingen.

Forslaget som nå går på høring innebærer at aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å øke kapasiteten med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om lag 8 000 tonn. Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med.

Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst. Etter at det er tildelt vekst gjennom eksisterende tillatelser, vil resten bli tildelt som nye tillatelser, via auksjon. Nærings- og fiskeridepartementet vil sende ut forslaget om tildeling av nye konsesjoner på et senere tidspunkt.

Hovedpunktene i høringen er:

  • Grønne områder får tilbud om totalt seks prosent vekst.
  • Etablerte aktører i grønne områder får tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse.
  • Oppdrettere som er omfattet av unntaksreglene vil få tilbud om 6 prosent vekst, uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har.
  • Resten skal tildeles gjennom auksjon.
  • Totalt kan det nye systemet gi en vekst i produksjonskapasiteten på nærmere 24 000 tonn MTB i 2018.

Høringsfristen er 8. desember 2017.

Prisen er 120 000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med. Prisen er ikke en del av høringen.