Gå til innhold
Annonse

Slutt for eksport av oppdrettsfisk med feil og mangler

Enny fortolkning av fiskekvalitetsforskriften betyr at det blir innført stopp av eksport av oppdrettsfisk med feil og mangler. Illustrasjonsfoto: Illustrasjonsfoto av laks til eksport. Foto: Linn Therese S Hosteland
Enny fortolkning av fiskekvalitetsforskriften betyr at det blir innført stopp av eksport av oppdrettsfisk med feil og mangler. Illustrasjonsfoto: Illustrasjonsfoto av laks til eksport. Foto: Linn Therese S Hosteland

Nærings- og fiskeridepartementet har i en ny fortolkning konkludert med at fiskekvalitetsforskriften skal være oppfylt til enhver tid – også for varer som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS-området.

Annonse

- Det betyr stans i eksport av rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

De legger til at varer som skal eksporteres fra Norge skal i utgangspunktet oppfylle alle krav til slike produkter i norsk regelverk.

Åpning for eksportert av ikke-konforme varer

I 2018 kom et nytt regelverk som åpnet for at produkter som ikke oppfyller alle krav for omsetning innen EØS, men som tilfredsstiller krav i importlandet, likevel kan eksporteres på visse vilkår.

- Mattilsynet har lagt til grunn at unntak kan gjøres både for produkter som ikke oppfyller krav i det generelle EØS regelverket (hygieneregelverket) og nasjonalt regelverk (fiskekvalitetsforskriften), forteller de videre.

Ikke lenger unntak fra fiskekvalitetsforskriften

Mattilsynet forteller videre at den nye fortolkningen fra Nærings- og fiskeridepartementet innebærer at det kun kan gjøres unntak for eksport etter den aktuelle forskriften for næringsmidler som ikke oppfyller det generelle EØS-regelverket, men ikke for krav fastsatt i fiskekvalitetsforskriften.

- Det betyr at Mattilsynet ikke lenger kan utstede helsesertifikat ved eksport av sjømat som ikke oppfyller fiskekvalitetsforskriften, skriver de.

Konkret innebærer det at det ikke lenger er tillatt å eksportere ikke-konforme varer som oppdrettsfisk med feil og mangler, rundfrossen notsei og tørrfisk med hoder.

Eksportstans for varer produsert etter 15. januar

Varer som ikke oppfyller fiskekvalitetsforskriften men produsert før 15. januar 2020, kan eksporteres som ikke-konforme varer.

Tidspunktet er satt ettersom produksjonen da har skjedd i henhold til tidligere fortolkning.

Varer produsert etter 15. januar 2020 må oppfylle kravene i fiskekvalitetsforskriften ved eksport.

Kan ikke få dispensasjon

I overgangsperioden før ikrafttredelse av forskrift om eksport på særskilte vilkår, ga Mattilsynet dispensasjon for eksport av rundfrossen notsei. Mattilsynet har ikke lenger anledning til å dispensere fra kvalitetsforskriften.

Les Nærings- og fiskeridepartementet tolkning av virkeområdet til forskriften om eksport på særskilte vilkår 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse