Gå til innhold
Annonse
Norge har eksportert mer ørret og laks i mai. Illustrasjonsfoto: Margarita Savinova.
Norge har eksportert mer ørret og laks i mai. Illustrasjonsfoto: Margarita Savinova.

Norges Sjømatråd melder at eksporten av laks og ørret har økt, noe som har påvirket prisnivået.

Annonse

Norge har ifølge Norges Sjømatråd eksportert 181 400 tonn sjømat for 8,7 milliarder kroner i mai. Det er en verdiøkning på 284 millioner kroner eller tre prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 43,3 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 3,2 milliarder eller åtte prosent mot samme periode i fjor.

Svekket krone

- Det har vært en verdivekst på flere arter i mai, hvor spesielt laks og makrell har trukket opp totalen. Etterspørselen etter norsk sjømat er samlet sett god, særlig i Europa og Asia, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Han legger til at samtidig har den norske kronen svekket seg, spesielt mot dollaren, som har gitt en positiv innvirkning på eksportprisen.

- Selv om både eksportvolum og verdi har økt i mai så har algeoppblomstringen i Nordland og Troms medført at enkelte selskaper har lidd store tap i produksjonen. Dette er en tragisk situasjon for de som er rammet, forklarer Gangsø.

Verdien av norsk lakseeksport. Illustrasjon: Norges Sjømatråd.
Verdien av norsk lakseeksport. Illustrasjon: Norges Sjømatråd.

Forsiktig verdiøkning av lakseeksporten

Norge har eksportert 91 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mai. Det er en økning i volum på 14 prosent mens verdien har økt med 52 millioner kroner eller 1 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 425 000 tonn laks til en verdi av 29 milliarder kroner. Det er en økning i volum på seks prosent mens verdien har økt med to milliarder kroner eller åtte prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mai var 62,17 kr/kg mot 73,16 kr/kg i mai i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.

- Sterk vekst i eksportvolumet de siste to månedene har lagt et press på lakseprisen. Historisk sett har mai gitt økt laksepris, men den sterke volumveksten har snudd dette bildet i år, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Han legger til at det hittil i år har vært gunstige produksjonsforhold i store deler av landet, blant annet på grunn av en varm vinter.

- Dette har resultert i økt eksport de siste månedene. Samtidig er etterspørselen etter norsk laks fortsatt økende, spesielt i EU og Asia, sier Aandahl.

Ørreteksporten øker

I mai eksporterte Norge 4 600 tonn ørret til en verdi av 307 millioner kroner. Volumet økte med elleve prosent, mens verdien økte med ni millioner kroner eller tre prosent sammenlignet med mai i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 19 300 tonn ørret til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på ni prosent, mens verdien økte med 169 millioner kroner eller 14 prosent. USA, Hviterussland og Japan var våre største marked for ørret i mai.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse