Gå til innhold
Annonse
Fiskeridirektoratet, Havforskningen og Nifes har i dag utdaterte lokaler. Departementet ønsker også å hente ut synergier av å samlokalisere institusjonene.
Fiskeridirektoratet, Havforskningen og Nifes har i dag utdaterte lokaler. Departementet ønsker også å hente ut synergier av å samlokalisere institusjonene.

- Leppefiskkvoten på Sørlandet er beregnet oppfisket, skriver Fiskeridirektoratet.

Annonse

På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista er kvoten på 4 millioner leppefisk beregnet oppfisket, og fisket stoppes med virkning fra fredag 2. september kl. 20.00. Stopp i fisket etter leppefisk gjelder også fritidsfiskere.Fiskeridirektoratet minner om at all redskap må tas opp av sjøen og om plikten til å føre landings- og sluttseddel.

Innspillene Fiskeridirektoratet har mottatt viser til at det er mest hensiktsmessig å fortsette fisket til kvoten er oppfisket.

Nærmer seg stopp på Vestlandet

Endelig stopptidspunkt på Vestlandet vil bli kunngjort i god tid, men vi ber fiskerne allerede nå planlegge for opptak av redskapen.

Basert på dagens kunnskap ser vi for oss at fisket kan fortsette frem til fredag 9. september.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse