Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon av konseptet Lukket Landnot. Kilde: Sustainable Salmon.
Illustrasjon av konseptet Lukket Landnot. Kilde: Sustainable Salmon.

Fiskeridirektoratet har i dag avslått IMO Clean AS sin søknad om fire utviklingstillatelser. De har også avslått Sustainable Salmon AS sin søknad om åtte utviklingstillatelser til konseptet «Lukka landnot».

Annonse

Konseptet IMO Clean AS skulle ifølge søker løse problemet med utslipp av kobber ved notrengjøring. Ved hjelp av en sugeslange tilkoblet en rengjørings-ROV skal avløpsvannet føres til et renseanlegg på en fôrflåte. Her skal kobberet fjernes fra vannet før vannet slippes ut igjen til resipienten. Renseanlegget skal fjerne kobber i en tre-stegs prosess; ved hjelp av partikkelseparering, ionebytte og omvendt osmose.

Avslår søknaden

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avslag at de har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller kravet om «å utvikle teknologi». Direktoratet avslår etter dette søknaden fra IMO Clean AS om fire utviklingstillatelser.

Det andre konseptet som ble avslått skal være et lukket anlegg med fleksibel bunnfast installasjon og tett duk. Konseptet skal ha trippel sikring mot rømming, doble lusebarrierer, slam- og avfallsgjenvinning og kontrollert vanninntak. Søker ønsker å kombinere fordelene med landbaserte installasjoner med fordelene med sjøbaserte anlegg. Konseptet skal ifølge søker kunne gjenoppta bruk av lokaliteter som nå er uegnede for oppdrett i konvensjonell åpen merd, samt åpne for nye områder i norske fjorder.

Ikke betydelig innovasjon

I vedtaket fra Fiskeridirektoratet skriver de at de har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». Direktoratet avslår etter dette søknaden fra Sustainable Salmon AS om åtte utviklingstillatelser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse