Gå til innhold
Annonse
Det er mistanke om ILA ved NRS-lokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord. KART: Barentswatch.
Det er mistanke om ILA ved NRS-lokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord. KART: Barentswatch.

Mattilsynet melder om ILA-mistanke ved to NRS-anlegg i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke.

Annonse

Det er mistanke om ILA ved sjølokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord i Alta kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokalitetene, og de driftes fra samme landbase, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Lokalitetene ligger i bekjempelsessonen til kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistankene blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

NRS Farming AS varslet Mattilsynet fredag 20. mars om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kvalfjord. Mandag 23. mars varslet NRS Farming AS Mattilsynet om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Store Kufjord.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokalitetene ilagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Den ene lokaliteten er under utslakting og det er planlagt rask utslakting av fisken på den andre lokaliteten.

Kontrollområde:

Lokalitetene er omfattet av bekjempelsessonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark fylke, som ble opprettet i desember 2019 etter påvisning av ILA ved lokalitet Lille Kufjord.

Blir det påvist ILA på lokalitetene Store Kvalfjord og Store Kufjord vil det ikke bli foretatt endringer av den gjeldende kontrollområdeforskriften. Begrunnelsen er at lokalitetene ligger midt i den eksisterende bekjempelsessonen i kontrollområdet.

I kontrollområdet er det restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse