Gå til innhold
Annonse
I forsøket ble det brukt en helfiber, polymer X-FLOW Compact 4.0G ultrafiltermembran fra Pentair. Foto: Pentair.
I forsøket ble det brukt en helfiber, polymer X-FLOW Compact 4.0G ultrafiltermembran fra Pentair. Foto: Pentair.

Forskere så at man fikk en mer stabil og bedre fysisk-kjemisk og mikrobiell kvalitet på vannet, ved å innlemme en ultrafiltreringsmembran i et resirkuleringssystem for akvakultur.

Annonse

I RAS kan små partikler samle seg og påvirke vannkvaliteten negativt, redusere nitrifikasjonseffektiviteten til biofilteret og forårsake fiskehelseproblemer.

I følge en gruppe forskere kan mekanisk filtrering gjennom en membran med en mindre diameter enn vanlig brukt forbedre vannkvaliteten og føre til høyere vekstrater sammen med lavere dødelighet.

Høydepunkt

Forskerne fra NTNU, Sintef Ocean og Universitetet i København har listet følgende høydepunkter fra sin vitenskapelige artikkel, nylig publisert i «Aquacurlture»:

  • Membranfiltrering stabiliserer den bakteriell bæreevnen (CC) i RAS-vann
  • En lavere og mer stabil bakteriell CC gir mer forskjellige mikrobielle samfunn og reduserer risikoen for bakterieoppblomstring
  • Mikrobielt modnet vann kan oppnås i RAS for produksjon av presmolt laks
  • Lett biologisk nedbrytbart karbon konsumeres raskt av bakterier i RAS
  • Membranfiltrering ga bedre fysisk-kjemisk vannkvalitet

Les mer om studien på SalmonExpert

Les den viteskapelige publikasjonen «Effects of reduced organic matter loading through membrane filtration on the microbial community dynamics in recirculating aquaculture systems (RAS) with Atlantic salmon parr (Salmo salar)».

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse