Gå til innhold
Annonse
illustrasjonsfoto av politiet.
illustrasjonsfoto av politiet.

En samfunnstopp siktet for sedelighet i Troms, har fått utvidet siktelse og Politiet har bedt om forlenget varetekstfengsling med fire uker.

Annonse

Det bekrefter mannens forsvarer Ulf E. Hansen overfor Nordlys. Den siktede satt i et 12 timer langt avhør onsdag, og Hansen forteller til Nordlys at han foreløpig ikke vet bakgrunnen for at siktelsen er utvidet.

Samfunnstoppen er navngitt av andre kilder til å være en tidligere sentral person innen fiskeri- og havbruk, og har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet onsdag i forrige uke.

Dagen etter pågripelsen besluttet Nord-Troms tingrett å varetektsfengsle ham i én uke med brev- og besøkskontroll, selv om Politiet ønsket å holde ham fengslet i to uker. Politiet skal nå ha begjært forlenget fengsling i fire uker, på grunn av fare for bevisforspillels og grunnet utvidet siktelse mot mannen.

Flere har meldt seg

Ifølge NRK ble Politiet kjent med saken etter at en mann i 20-årene, før jul, varslet en annen etat om det han mente seg utsatt for. Denne etaten varslet igjen Politiet. Tidlig om morgenen, onsdag, i forrige uke ble samfunnstoppen fra Troms pågrepet. Da hadde politiet vært kjent med saken i noen få uker.

Ifølge NRK ble også samfunnstoppen anmeldt i januar 2016 av en annen mann i 30-årene. Saken ble henlagt fordi det var vanskelig å kunne avdekke om mannen hadde utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang.

Tromsmannen er siktet for overtredelse av både ny og gammel straffelov:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.»
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.»