Gå til innhold
Annonse

Viktig å ikke stresse settefisk som har laksepox-virus

Forskere ved Veterinærinsuttet har funnet ut at settefisk som har laksepox-virus ekstra forsikting. Foto: Mona Gjessing.
Forskere ved Veterinærinsuttet har funnet ut at settefisk som har laksepox-virus ekstra forsikting. Foto: Mona Gjessing.

Etter mange år med forskning har forskere samlet flere erfaringer med laksepox. Noe av det som man har konkludert med er at infisert fisk må behandles forsiktig.

Annonse

Den dødelige sykdommen laksepox har vært studert av forskere i flere år. Dette har gitt mange erfaringer og ny kunnskap. Forskere ved Veterinærinstituttet har blant annet greid å fremprovosere sykdom hos settefisk med laksepox-viruset (SGPV), noe som tidligere ikke har blitt gjort med suksess.

Svekket immunforsvar

En av forskerne er Even Thoen, som nå arbeider for Patogen AS. Han forteller til Kyst.no at en av erfaringene fra forsøk er at virus smitter fisken, men at den ikke blir syk.

- Dette har vi sett tidligere under forsøksbetingelser også med andre virus som f. eks IPNV, forteller han.

Derfor har de hatt utfordringer med å etablere gode smittemodeller og i flere runder prøvde de å gjennomføre kontrollerte smitteforsøk.

Et av forsøkene som Thoen var med på, konkluderte med at stresset fisk med påfølgende svekket immunforsvar, fikk sykdomsutbrudd. 

- Den praktiske konsekvensen av funnene er at oppdrettere av settefisk bør behandle fisk med påvist poxvirus ekstra forsiktig, da aktiviteter som medfører stress kan utløse utbrudd av laksepox. 

Even Thoen forteller at det har vært utfordringer med å etablere gode smittemodeller når de studerte laksepox i settefiskanlegg. Foto: Arkiv.
Even Thoen forteller at det har vært utfordringer med å etablere gode smittemodeller når de studerte laksepox i settefiskanlegg. Foto: Arkiv.

Flere utløsende faktorer

Forsker ved Veterinærinstituttet, Mona Gjessing, bekrefter dette. og forteller at de har fått inn flere rapporter fra røktere at det ofte har vært «hendelser»  i forkant av utbruddene. 

- Det kan være snakk om bygging i anlegget, støy, flytting av fisk med mer. Forskningen har vist hvor viktig det er å skjerme smittet fisk for håndtering og andre forhold som kan bidra til å stresse fisken. Resultatene fra smitteforsøket stemmer bra med feltobservasjoner, forklarer Gjessing, til Kyst.no.

Forsker Mona Gjessing forteller at de har fått inn flere rapporter fra røktere at det ofte har vært «hendelser»  i forkant av laksepox-utbrudd. Foto: Privat.
Forsker Mona Gjessing forteller at de har fått inn flere rapporter fra røktere at det ofte har vært «hendelser» i forkant av laksepox-utbrudd. Foto: Privat.

Egne husstammer

Hun forteller videre at tidligere trodde de at de skulle finne stressfaktorer ved å studere anleggenes notater rundt vannkvalitet og håndtering av fisken.

- Men vi lyktes ikke med det. Det vi erfarte under prosjektet var at byggearbeider og og anleggsarbeid utenfor fiskehallen kanskje kunne være utløsende faktorer, sier forskeren.

Brit Tørud ved Veterinærinstituttet ledet det FHF-støttede laksepoxprosjektet. Hun forteller at sporingsmetoden som ble utviklet for å påvise slektskap mellom virus har gjort det sannsynlig at enkelte settefiskanlegg har en etablert husstamme som har bygd seg opp over flere år, eller at de stadig får påfyll av samme virustype fra en kilde som vi ikke kjenner

- Derfor er det så viktig med gode vaske- og desinfeksjonsrutiner for å holde smittepresset nede, legger Tørud til.

Vanskelig å finne laksepox-virus

Forskerne tok også prøver fra ferskvannet i ett av anleggene som de undersøkte under et pox-utbrudd med moderat dødelighet. Dette var et resirkuleringsanlegg, men likevel kunne vi ikke påvise laksepox-viruset i alle prøvene.

- Vi har prøvd andre metoder for å påvise SGPV i miljøet, men der er vi ikke i havn, sier Gjessing.

Hun påpeker at vertikal overføring ser ikke ut til å være viktig.

Fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Tørud, forteller at de ikke har greid å påvise laksepox-viruset i vill laks i sjø og i laks som går opp i elvene for å gyte, men at de ellers ikke har greid å finne det i naturen. Foto: Veterinærinstituttet.
Fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Brit Tørud, forteller at de ikke har greid å påvise laksepox-viruset i vill laks i sjø og i laks som går opp i elvene for å gyte, men at de ellers ikke har greid å finne det i naturen. Foto: Veterinærinstituttet.

- Vi gjennomførte et forsøk der vi hadde valgt ut foreldrefisk med mest mulig virus, men vi kunne ikke finne igjen viruset i avkommet selv om vi fulgte fiskegruppene fram til sjøsetting.

Finner ikke virus

Hvor smittekilden i settefiskanlegg som bruker ferskvann kommer fra, er fortsatt et mysterium. Tørud forteller at de har påvist laksepoxviruset i vill laks i sjø og i laks som går opp i elvene for å gyte, men at de ellers ikke har greid å finne det i naturen.

- Poxviruset finner vi imidlertid i anlegg enten de tilsetter UV-behandlet sjøvann eller bare bruker ferskvann. Vi har undersøkt fisk i ferskvannskilden til fem forskjellige settefiskanlegg uten at vi har greid å påvise viruset, forteller hun.

For øyeblikket vet ikke forskerne hvor de skal lete, og av den grunn har de ikke noen konkrete planer. 

Mangler følsomme metoder

Mangelen på følsomme metoder for å detektere laksepox-viruset i miljøet har gitt utfordringer. Da forskerne fulgte et gjennomstrømmingsanlegg hvor de hadde sterke indisier på at de hadde en husstamme, måtte de ta prøveuttak fra fisken.  

- Anlegget innførte et nytt vaskeregime med demontering av en del utstyr for å komme til med mekanisk rengjøring, deretter desinfeksjon med pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel og tørking så langt det lot seg gjøre, forklarer Gjessing.

Og ettersom de fortsatt ikke har metoder som er følsomme nok til å påvise laksepox-virus i miljøet, fulgte de opp med prøveuttak av fisken.

- Før endring av vaskerutinene kunne pox-viruset påvises i nesten all fisken i anlegget, mens vi etter innføring av nye rutiner ikke kunne påvise viruset i fisken før etter vaksinering, sier Gjessing.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse