Gå til innhold
Annonse

Vil bruke 3 milliarder på lakseanlegg i steinbrudd

Salmon Evolution,planlegger å bruke tre milliarder kroner på å bygge oppdrettsanlegg i et gammelt steinbrudd i Fræna. Kart: Google
Salmon Evolution,planlegger å bruke tre milliarder kroner på å bygge oppdrettsanlegg i et gammelt steinbrudd i Fræna. Kart: Google

Daglig leder Ingjarl Skarvøy i Salmon Evolution, forteller selskapet planlegger å bruke tre milliarder kroner på å bygge oppdrettsanlegg i et gammelt steinbrudd i Fræna.

Annonse

– Det er et stykke igjen. Vi er fortsatt tidlig i prosessen. Men det går den rette vegen. Det blir mer og mer realistisk, sier Ingjarl Skarvøy til Romsdals Budstikke.

Selskapet vil etablere et anlegg for landbasert oppdrett av laks i det gamle steinbruddet på Indre Harøy i Fræna. Ferdig utbygget vil anlegget ha kapasitet til å årlig produsere nærmere 30 000 tonn laks.

Dersom planene blir realisert kan det bety investeringer på rundt tre milliarder kroner og 75 nye arbeidsplasser knyttet direkte til anlegget. I tillegg kommer en rekke arbeidsplasser knyttet til virksomheten, som slakteritjenester, smoltproduksjon, transport og andre tjenester.

– Slakting av 25 000 tonn vil bety et betydelig antall arbeidsplasser, kanskje opp mot 80-100, sier Skarvøy til avisen.

Det som er avgjørende nå er å få godkjent konsesjonssøknaden, noe han håper kan skje i februar. Får de denne tar selskapet sikte på å starte byggingen av første trinn i 2019.

Skarvøy jobber nå for finansiering både mot potensielle investorer, finansinstitusjoner og virkemiddelapparatet.

Bak Salmon Evolution står Romsdalsfisk AS med 85 prosent av aksjene, og eies igjen av Per Olav Mevold, Kristofer Reiten og Jonny Småge. Romsdalsfisk er eier i Vikenco, som driver med slakting og foredling av laks. Ingjarl Skarvøy eier de resterende 15 prosentene.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse