Gå til innhold
Annonse

Vil forbedre digitalisering og automatisering i havbruksnæringen

Fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri forteller at det er flere utfordringer knyttet til digitalisering av data i havbruksnæringen. Foto: Harrieth Lundberg.
Fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri forteller at det er flere utfordringer knyttet til digitalisering av data i havbruksnæringen. Foto: Harrieth Lundberg.

Mer digitalisering og automatisering kan være fremtiden for norsk sjømatnæring. Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene inviterte derfor til dialog om privat-offentlig samarbeid.

Annonse

Seminaret er et samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet med mål om en mer digital næring.

Kyst.no snakket med fagsjef for maritim bransjeforening og havbruksleverandørene i Norsk Industri Stål Heggelund om bakgrunnen for at de arrangerte seminaret.

- Vi ser at digitalisering og automatisering har kommet for fullt inn i sjømatnæringen. Flere leverandører, også på IT-teknologi, ønsker å knytte opp sine systemer bedre. Samtidig fikk vi besøk av brønnøysundregistrene og departementene som inviterte oss til et samarbeid om digitalisering i sjømatnæringen, sier han.

Heggelund legger til at dette var årsaken bak å digitalisere næringen på en helt ny måte, og samtidig lage effektive løsninger.

Seminaret digitalisering av sjømatnæringen ble arrangsjert i Næringslivets Hus i Oslo. Foto: Harrieth Lundberg
Seminaret digitalisering av sjømatnæringen ble arrangsjert i Næringslivets Hus i Oslo. Foto: Harrieth Lundberg

Effektivisering av næringen

Ifølge Heggelund er det veldig mye digitalisering i havbruksnæringen, men utfordringen er at det kan se ut som mye av denne dataen ligger litt spredt.

- Det er ikke systematisert på en god måte, så her er det mye å hente. For å trekke ut mer informasjon og kunne predikere bedre i fremtiden, legger han til.

Ønsket er ifølge fagsjefen å se på hvordan en gjennom et offentlig-privat samarbeid kan forbinde de forskjellige datasystemene som eksisterer i dag, slik at en bedrift kan legge inn data et sted og så kan den hentes ut flere steder. Det vil ifølge Heggelund gjøre det både raskere og billigere, samt at det blir mer effektivt for næringen.

- Utfordringen er hvordan vi skal ta vare på den dataen vi har og hvordan vi skal kunne lage gode løsninger av disse dataene ut i markedet. Her må de private aktørene også komme inn å analysere de dataene på en god måte, noe som våre bedrifter også ønsker, forklarer Heggelund.

Historisk flink til å samarbeide

Om seminaret:

  • Norsk Industri, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har gått sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring.
  • Det første steget for å oppnå dette var å samle næringen i Oslo til et åpent seminar om et offentlig-privat samarbeid for digitalisering av sjømatnæringen.
  • Et offentlig-privat samarbeid ble allerede etablert i 2001, da havbruksnæringen sammen med Nærings- og fiskeridepartementet etablerte Havbruksdata.
  • Dette resulterte i en betydelig forenkling i rapporteringsbyrden, samt at pålagt innsendelse av data ble flyttet fra faks til elektronisk rapportering. Enklere rapportering for oppdretterne og mindre arbeid med å registrere data for blant annet Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.
  • Både departementet og næringsorganisasjonene ser nå behovet for å revitalisere dette samarbeidet. I motsetning til Havbruksdata, som kun hadde søkelys på havbruk, er det nå naturlig i dag å inkludere hele verdikjeden i Sjømatsektoren.

Fagsjefen mener et krav til myndighetene bør være å overføre rett og presis informasjon.

- Det som er interessant er hvis systemene som på sikt utvikles i Norge, også kan bli et eksportprodukt, poengterer han.

Heggelund forteller at Norge historisk sett har vært flink til å samarbeide, noe som har vært et lite fortinn for landet.

- Ser vi på fiskehelse, biologi og slikt, er vi alle i samme båt og alle har interesse av å samarbeide. Så er det andre områder hvor en ønsker å konkurrere. Her kommer de private bedriftene inn, som vil kunne bruke disse dataene på en helt annen måte.

Forenkling og konstansbesparing

Fagsjefen poengterer at en kan få et system eller resultater som den enkelte bedrift kan utnytte i sin produksjon.

- Fordelene for den enkelte bedrift kan bli mer effektivitet i det en gjør, en kan spare kostnader ved at innrapporteringene blir enklere, man kan utvikle sin digitale kompetanse og en kan samarbeide med både det offentlige og næringslivet fremover. Jeg tror dette vil være veldig viktig i tiden som kommer, forteller Heggelund.

Under seminaret ble det også pratet om standardisering av data, noe som har eksistert en god stund innen havbruk. Ifølge Heggelund har standarden NS 9417 ikke blitt godt implementert av alle.

- Nå kommer det en revisjon fra standard Norge og det er viktig at vi tar i bruk denne standardiseringen for å få en felles forståelse av disse dataene som ligger der ute. På den måten kan alle analysere disse dataene likt, slik at en kan bruke disse på en god måte, sier fagsjefen avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse