Gå til innhold
Annonse

Vil redusere smittepress betydelig med eksponert oppdrett

Nordlaks sitt konsept Havfarm blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Illustrasjon: NSK Ship design.
Nordlaks sitt konsept Havfarm blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Illustrasjon: NSK Ship design.

Prosjektleder Håkon Ådnanes i NSK Ship Design har ansvar for havfarm-prosjektet. Sammen med oppdretteren Nordlaks har selskapene utviklet konseptet som skal gjøre det mulig å drive oppdrett i mer eksponerte lokaliteter. - Havfarmen skal ligge minst 10 km fra andre anlegg og anadrome vassdrag. Dette vil redusere smittepresset fra lus og andre sykdommer betydelig, sier Ådnanes til kyst.no.

Annonse

Nordlaks har søkt om hele 39 utviklingskonsesjoner til Havfarm konseptetog har fått godkjennelse til å ta videre ett av de tre løsningene de har fremlagt for Fiskeridirektoratet. Men de har fremdeles ikke fått fullstendig godkjennelse for konseptet som de sammen med NSK Ship Design fra Harstad har utviklet.

Håkon Ådnanes, prosjektleder havfarm i NSK Ship Design holdt nylig et foredrag under Norsk Offshore Havbruksdag i Oslo. Foto: Therese Soltveit
Håkon Ådnanes, prosjektleder havfarm i NSK Ship Design holdt nylig et foredrag under Norsk Offshore Havbruksdag i Oslo. Foto: Therese Soltveit

Under Norsk Offshore Havbruksdag i Oslo denne uken, snakket Ådnanes om mulighetene havfarmen gir, og tok for seg det manglende regelverket for eksponert havbruk og offshore oppdrett.

NSK Ship Design har sett på en ide og et ønske fra Nordlaks om oppdrett på eksponerte lokaliteter som bygger på tradisjonell røkter-kompetanse, men som er tryggere og mer behagelig for de som er om bord.

- Vi har så sett på hvilke metoder som må brukes for å løse ulike utfordringer, og hvilke muligheter en helt ny type struktur gir oss, forklarer Ådnanes.

Mangler regelverk

Når det gjelder de største designmessige utfordringene ved oppdrett i eksponerte farvann, påpeker han at det finnes lite eller ingen erfaring for nye type havbruks-konstruksjoner.

- Designet må da baseres på analyser, antagelser og erfaring fra andre felt som ikke nødvendigvis er helt overførbart.

Ådnanes ønsker en ny fremdriftsplan for hvordan nye regelverk skal utarbeides og initieres for havbruksanlegg i eksponert farvann.

- Tilpasset regelverk for denne typen konstruksjoner finnes rett og slett ikke. For teknisk sikkerhet/rømming har vi Nytek, og den gir åpninger for ulike andre metoder enn det som er vanlig i «tradisjonelt» oppdrett. Det bør nok gjøres revideringer i standard, og kanskje i forskrift, og dette er allerede varslet fra Standard Norge og Fiskeridirektoratet.

- Det finnes erfaring fra andre bransjer, så utfordringen er ikke knyttet til hvordan dimensjonere et anlegg som er sterkt nok, men mer til hvordan prosessen skal reguleres, og hva som er et riktig sikkerhetsnivå, legger han til.

Evaluerer sikkerhetsparametre

Til Skipsrevyen.no har Ådnanes tidligere uttalt at NSK Ship Design arbeider for å finne de riktige sikkerhetsparameterne å arbeide etter med Havfarm, som av mange betegnes som et oppdrettsskip.

– Det vi ønsker er å jobbe for å finne riktig sikkerhetsnivå for vår konstruksjon. Vi skal være helt sikre på at dette ikke knekker, på at det ikke sliter seg av og driver inn i fjæresteinene. Men vi skal også være sikre på at vi ikke legger på et sikkerhetsnivå og krav som er uhensiktsmessige.

Havfarm-konstruksjonen blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Foto: NSK Ship design.
Havfarm-konstruksjonen blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Foto: NSK Ship design.

Enn så lenge tror han og kolleger likevel at det nærmeste de kommer en eksisterende definisjon er å anse Havfarm som en bemannet lekter.

Utfordringer knyttet til HMS

Han sier til kyst.no at hovedutfordringene med offshore oppdrett/eksponert oppdrett, ettersom man nå ønsker å gå mer eksponert vil muligens være knyttet til arbeidsforholdene til de som er ombord.

- Dette kan som regel løses, men fordrer mer avstand mellom personell og sjø og dermed fisk. Det er også knyttet usikkerhet til hvor mye hardt vær laks tåler over lengre tid. I tillegg kan det være utfordringer knyttet til logistikk dersom en fjerner seg fra støttefunksjoner med base på land (fôr, personell, slakteri etc..), påpeker Ådnanes. 

Når det gjelder hva som gjør nettopp havfarm-konseptet unik, viser han til at det er en robust plattform som gir dem muligheten til oppdrett på nye typer areal.

- Vi har mulige løsninger/bedringer på spredning av næringsstoffer, lakselus og mulighet til implementering av fremtidens løsninger og driftsmodeller. Erfaring fra den første lokaliteten vil gi oss mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker hvor langt vi og fisken tåler å gå ut i stadig mer eksponerte områder, forklarer prosjektlederen.

Les også: Havfarm-prosjekt dyrere enn antatt – Venter spent på godkjennelse 

Smittefaren reduseres betydelig

Hvordan selskapet skal unngå å redusere smittepresset fra oppdrettsfisken er ett av mange viktige element i utviklingskonsesjon-søknaden til Nordlaks.

- Havfarmen skal ligge minst 10 km fra andre anlegg og anadrome vassdrag. Dette vil redusere smittepresset fra lus og andre sykdommer betydelig, opplyser Ådnanes.

Han påpeker at Nordlaks skal sette ut (lusefri) laks på ett kg, og at denne kjøres i en kort produksjonssyklus i Havfarmen.

- Det er fokus på tiltak for ytterligere å redusere smittefaren (lus) i form av f.eks. 10m strukturelle luseskjørt. Vi har også mulighet til å implementere ulike andre ikke medikamentelle tiltak og eventuelt mekanisk avlusing, men dette kan Nordlaks mer om enn meg, oppsummerer prosjektlederen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse