Gå til innhold

Vil sette Østlandet på kartet for fremtidens lakseproduksjon

Erik Heim, daglig leder i Nordic Aquafarms. Foto: Katarina Berthelsen.
Erik Heim, daglig leder i Nordic Aquafarms. Foto: Katarina Berthelsen.

Norges første landbaserte oppdrettsanlegg for matfiskproduksjon av laks er under full utbygging i Østfold. Erik Heim som er daglig leder i Nordic Aquafarms, mener det er på høy tid at Østlandet også tar del i den norske lakseproduksjonen.

Erik Heim kommer opprinnelig fra Oslo og er styreleder i selskapet Fredrikstad Seafoods. Han forteller til kyst.no at det at de i dag ligger først i løypa når det gjelder landbasert oppdrett i Norge, sannsynligvis er ganske tilfeldig.

- Idéen om anlegget kom for fire år siden da jeg jobbet med utvikling av lignende anlegg internasjonalt. Jeg innså at det var på tide at vi gjorde noe lignende i Norge, forteller Heim. 

Han legger til at han også ønsket å demonstrere at det var mulig for andre landsdeler å ta del i havbrukseventyret.

- Jeg ville få med Østlandet på reisen og vise at det også går an å produsere laks her, sier Heim.

- Gode lokaliteter vokser ikke på trær

I dag er første fase av anlegg under oppbygging, og målet er å være klar for produksjonsstart om ett år. Grunnet en prosjekteringsfeil ligger byggearbeidet ni måneder bak skjema. Lokalisert knappe 15 minutters gange fra Gamlebyen i Fredrikstad, har anlegget en sentral lokasjon, noe som er et av mange fortrinn, ifølge Heim.

- Gode lokaliteter vokser ikke på trær, påpeker han, men legger likevel til at Fredrikstad har det som trengs.

Området er flatt, det har infrastruktur, god kvalitet på vannressursene, samt ligger nærme EU og markedet. I tillegg er det ikke langt til Norges største by, noe som er grunnen til at de også har kunnet rekruttere langveis fra.

- Det er enklere å flytte til Fredrikstad en til en øy på Vestlandet, mener Heim.

- Vil ikke være gubbe-bedrift

Selskapet har på den måten fått med seg Roger Fredriksen som daglig leder i selskapet. Han er opprinnelig nordlending. I tillegg har Cathal Dinneen flyttet helt fra Canada for å bli med å starte Norges første matfiskanlegg på land.

Men selv om Heim er strålende fornøyd med teamet så langt, er det noe han savner.

- Vi sliter med å få kvinnelige søkere, og det er synd. Vi håper på å kunne rekruttere flere kvinner etter hvert, da vi ser det viktig å ha en variert arbeidsplass. Vi vil ikke bli en gubbe-bedrift, spøker han.

- Kompetanse er en nøkkelfaktor

I dag er selskapets åtte ansatte lokalt i Fredrikstad, og selskapet planlegger å øke staben til neste år ved å ansette elleve til tolv stykker etter sommeren. På nyåret ansetter de en ny sivilingeniør, og Heim påpeker at selskapet nettopp ønsker videreutvikling i form av å styrke egen ingeniørstab. Han er sikker i sin sak når han sier at kompetanse er nøkkelfaktoren til å kunne lykkes.

- Derfor har vi investert i flinke mennesker her, lokalt, i tidlig fase og før produksjonsstart.

Målet er at Fredrikstad Seafoods skal gi 35 til 40 arbeidsplasser i Fredrikstad.

Bygges over fem år

Første fase av anlegget til Fredrikstad Seafoods inkluderer to moduler og ett slakteri, og benytter seg av RAS-teknologi. Total konsesjon er på en stående biomasse lik 600 tonn MTB. Andre fase er for tiden under planlegging.

- Vi kommer til å ha kontinuerlig slakt fra anlegget, informerer Heim.

Han legger til at han håper prosjektet i Fredrikstad kan sies å være ferdig utbygd innen fem år. Første fase har en investering på et par hundre millioner, noe som etter planen skal være tilbakebetalt innen fire til fem år.

- Dette er selvfølgelig avhengig av markedsvariabler, som fremtidig laksepris med mer, men det er det vi har prosjektert for, sier Heim.

  • Fredrikstad Seafoods er et datterselskap under Nordic Aquafarms, som fra før driver landbasert oppdrett av Kingfish i to anlegg i Danmark.

Reportasje fra besøk hos Fredrikstad Seafoods kan du lese i årets siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett (Nr12).

 

Her bygges én av modulene til Fredrikstad Seafoods landbaserte anlegg i Fredrikstad. Foto: Katarina Berthelsen.
Her bygges én av modulene til Fredrikstad Seafoods landbaserte anlegg i Fredrikstad. Foto: Katarina Berthelsen.
Her er det lagt rør under bakken som fører vann til anlegget. Vannet hentes på 20 meters dyp og vil renses i bygget på bildet. Foto: Katarina Berthelsen.
Her er det lagt rør under bakken som fører vann til anlegget. Vannet hentes på 20 meters dyp og vil renses i bygget på bildet. Foto: Katarina Berthelsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?