Gå til innhold
Annonse
- Det er for eksempel ikke sikkert alle legemidlene man bruker nå ville vært godkjent om man hadde søkt i dag, sier doktorgradstudent Stian Mørch Aaen under Havbrukskonferansen i Bodø. Foto: Pål Mugaas Jensen
- Det er for eksempel ikke sikkert alle legemidlene man bruker nå ville vært godkjent om man hadde søkt i dag, sier doktorgradstudent Stian Mørch Aaen under Havbrukskonferansen i Bodø. Foto: Pål Mugaas Jensen

Bodø: Doktorgradsstudent ved Veterinærhøyskolen, Stian Mørch Aaen, har screenet en rekke kjente insektmidler for å se om de har effekt på lakselus. Han har funnet flere interessante kandidater, men sier det vil ta langt tid før noen av dem eventuelt kan bli tatt i bruk som kommersielle lusemidler.

Annonse

Etter å ha testet en rekke stoff er konklusjonen fra Mørch Aaen, at det finnes en rekke legemiddelgrupper som ikke brukes på lakselus i dag, men som likevel har en effekt på ulike stadier av lakselus.

Jobben med å få tatt dem i bruk er imidlertid omfattende.

- Før et stoff kan tas i bruk må det gjennomføres studier for å formulere virkestoffet riktig. Mange av dem vi testet var svært utfordrende å løse opp i saltvann, sa han under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag.

- Så må man finne riktig dosering, man må bl.a. kartlegge utskillelsen av stoffet (farmakokinetikk og -dynamikk) interaksjoner og toksisitet. En anslått til å få stoffet godkjent blir da 8-10 år, til en høy kostnad, sa doktorgradstudenten.

Han mener det til syvende og sist vil være naturen som setter restriksjonene.

- Det er for eksempel ikke sikkert alle legemidlene man bruker nå ville vært godkjent om man hadde søkt i dag.

Han viser til Canada der det er veldig vanskelig å få godkjent virkestoff, og derfor er det svært få som er i bruk.

Han tviler på det kommer flere badmidler.

- Fôrmidler er nok mer aktuelle når merdstørrelsen har øket, på den måten vil man nok nå flere fisk. En annen måte er injeksjon, som antagelig blir slik det nye stoffet til Elanco (lufenuron red.anm.). Kanskje det er veien å gå, sa Mørch Aaen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse