Gå til innhold
Annonse

Vil utvikle modulbasert betongkonstruksjon for oppdrett av laks

Illustrasjon av betongkonstruksjonen. Dronefoto Baard Selfors.  Kilde: Salten Aqua.
Illustrasjon av betongkonstruksjonen. Dronefoto Baard Selfors. Kilde: Salten Aqua.

Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm har sammen søkt utviklingstillatelser for å utvikle en betongkonstruksjon for oppdrett i både fjord og åpen sjø. Den semi-lukkede enheten skal la postsmolt vokse seg opp til matfisk på fem kilo.

Annonse

Oppdrettsselskapene Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm i Indre Salten har gått sammen om å søke Fiskeridirektoratet om ti utviklingstillatelser, og en MTB på 7800 tonn, for betong-konsept de vil plassere i Skjerstadfjorden i Nordland. Selskapene har også gått inn i et samarbeid med BioVio Technologic i Bodø, og det internasjonale selskapet TechnipFMC for å utvikle dette. De skal etter planen innføre offshore-teknologi inn i prosjektet.

Administrerende direktør i Salten Aqua, Geir Wenberg, forteller til kyst.no at samarbeidet først og fremst handler om å benytte seg av de faglige ressursene som selskapene sitter på.

- Her er det både personer og kompetanse fra offshore som ikke har vært tilgjengelig for havbruk tidligere. De tenker på en litt annen måte, og har god forståelse for marin næring, sier han.  

Modulbasert teknologi

Konseptet de vil utvikle er semi-lukket, og skal gi full kontroll på både vann som tas inn og slippes ut av konstruksjonen. Merden i seg selv er en flytende rund betongkonstruksjon, og mens vegger og bunn er av betong, er det på toppen integrert et prosessanlegg med flere funksjoner.

Konstruksjonen er planlagt til å ha en størrelse på 3 000 kvadratmeter, men Wenberg forteller at konseptet sånn sett er modulbasert, og kan bygges så stor man ønsker og skaleres etter forhold.

- Konseptet ivaretar alt i forhold til fiskehelse, arbeidsoperasjoner, og gjør sortering og levering til brønnbåt på en enklere måte enn tidligere, sier han.

I henhold til produksjonsplanen skal det settes ut smolt på størrelse 100 – 200 gram i enheten, hvor den kan vokse til å bli opp mot fem kg.

- Fisken skal være i merden resten av livet og skal ikke ut i åpne merder, sier Wenberg. 

Han påpeker at de på denne måten slipper lakselus, og at konseptet er rømningssikkert.

Det semi-lukkede systemet har inntak av sjøvann fra forskjellige dybder og temperaturer. Biprodukt fra enheten vil også separeres ut, og benyttet som ressurs som en del av konseptet.

Plasseres hvor som helst

Wenberg legger til at de har ambisjoner om at en slik konstruksjon kan plasseres hvor som helst.

- Det blir en del av uttestingen vi gjør nå, men vi tenker oss at det kan være aktuelt å plassere en slik enhet i både fjorder og i ubeskyttet farvann. Den er utviklet for tøffe forhold, sier han.  

Men saksbehandlingskøen til Fiskeridirektoratet er fortsatt lang, og ved overgangen til 2018 ligger det 68 søknader til behandling.

Wenberg fastslår at de ikke sitter og venter på svar.

- Vi har satt i gang med flere ting, og startet flere delprosjekter som er aktuelle for konseptet.

Han forteller at de blant annet i vinter skal teste ut en testrigg, i et kar på land i et settefiskanlegg.

- Enheten er veldig liten, men den inneholder alle de funksjonene som skal inn i en fullskalaenhet, sier han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse