Landbasen til Edelfarm i Saltdal. Foto: Designia

Edelfarm har fått viktig miljøsertifikat

Edelfarm har sluppet gjennom nåløyet og fått ASC-sertifikat på en lokalitet i Daumannvika. Mye hardt arbeid ligger bak, melder selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ASC – standarden er den strengeste internasjonale miljøstandarden innen oppdrett og er et viktig tiltak for å minimere negative påvirkninger på miljø og samfunn fra driften. Daglig leder Sven-Inge Skogvoll kan fortelle at hele organisasjonen i Saltdal-bedriften har vært involvert i dette arbeidet.

- Strengere oppfølging av rutiner og skjemaføring for det vi gjør er nok den største forskjellen. I tillegg blir det vi gjør mer åpent. Ellers gjør vi ting slik vi alltid har gjort, sier Skogvoll.

Han berømmer de ansatte som også har tatt et kraftig tak for å få ASC på plass. ASC (Aquaculture Stewardship Council) ble etablert av blant andre World Wildlife Fund (WWF) for å administrere globale standarder for ansvarlig havbruk. Standardene er utviklet av Aquaculture Dialogues, som koordineres av WWF og benyttes nå i 54 land verden over.

Wenberg for andre gang

I 2015 fikk Wenberg Fiskeoppdrett, som den første bedriften i Salten Aqua, ASC-sertifisering. Også i denne runden har bedriften fått ASC-sertifikat. Denne gang gjelder det lokaliteten Leivsethamran i Fauske kommune.

Her er de største fordelene med den nye sertifiseringen sett i et samfunnsperspektiv ifølge selskapet :

Daglig leder Sven-Inge Skogvoll ute ved lokaliteten som nå har fått ASC-godkjenning. Foto: Designia.
  •  Det vil bli en valgmulighet for kunden som nå kan få kjøpt sertifisert fisk
  • Bidrar til ytterlige tiltak for å ta vare på Skjerstadfjorden
  • Økt fokus på beskyttelse av villfisk
  • Økt bevissthet rundt miljøarbeid i driften av lokalitetene
  • Åpnet og dialog rundt driften til selskapene
  • Strengere krav til dokumentasjon og større grad av offentlighet
  • -For oss er ASC – sertifisering derfor et viktig tiltak for ansvarlig havbruk og et bidrag til arbeidet med bærekraftig lakseoppdrett, sier miljøkoordinator Asbjørn Hagen i Salten Aqua. Bærekraft handler om en balanse mellom miljø, samfunn og økonomi. Gjennom sertifiseringen øker kunnskap om potensiell påvirkning på ytre miljø og hvordan denne kan reduseres, og det søkes et tettere samarbeid med ulike interessenter internt og eksternt.

Mer åpenhet

Gjennom tredjeparts revisjoner og offentlige rapporter er også informasjon om driften tilgjengelig for de som ønsker informasjon. I tillegg til fokuset på miljø og samfunn er ASC sertifisert fisk etterspurt i markedet og det kan forventes at kundene betaler mer for ASC sertifisert fisk. Dette er en vinn-vinn-situasjon sier Hagen som ser frem til at alle matfisklokalitetene i Skjerstadfjorden nå blir sertifisert etter ASC-standarden innen 2017.